Od 2004 roku nauczyciele ZSS systematycznie piszą projekty do różnych instytucji
i organizacji pozarządowych z ramienia szkoły i działającego dla jej uczniów Stowarzyszenia "Oligus".Dzięki temu nasi wychowankowie brali udział w realizacji następujących projektów:

 • "Artyści są wśród nas" w ramach projektu "Szkoła dla Ciebie - dotacje dla szkół powiatu lubelskiego" współfinansowanego ze środków EFS. Projekt jest w trakcie realizacji i trwa
  od marca 2007, a kończy się w lutym 2008r.
 • "Bliskie spotkania z artterapią" - trwa od sierpnia ubiegłego roku i będzie realizowany
  do maja b.r.
 • "Baśniowe podróże" - projekt trwał od września do października 2007r.
 • "Śladami Andersena" - realizowany był w terminie od września do listopada 2006r.
 • "Spotkanie z folklorem" - realizowany od września do października 2006r.
 • "Mamo zobacz..." - w terminie od stycznia do czerwcz 2006r.
 • "W baśniowym świecie Andersena" - zrealizowany w listopadzie 2005r.
 • "I Ty możesz zostać artystą" - realizowany od lutego do maja 2004r.

Dwukrotnie uzyskaliśmy dofinansowanie do zakupu niezbędnego sprzętu rehabilita-
cyjnego ze środków PFRON.

Od 1-go marca 2007 roku w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie realizowany był projekt integracyjny pod hasłem "Artyści są wśród nas" - Szkoła dla Ciebie, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Działania prowadzone w ramach projektu miały na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz integrację uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z ich zdrowymi rówieśnikami. Realizacja projektu stwarzała możliwość rozwijania dodatkowych umiejętności poprzez działalność artystyczną i komunikacyjną. Pozwaliła na poznanie historii, tradycji i zwyczajów regionu i okolicy.Beneficjenci mają szansę zaistnieć w środowisku lokalnym, skorzystać z ofert kulturalnych, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie.

Projekt "Artyści są wśród nas" był największym tego typu przedsięwzięciem realizowanym przez naszą placówkę. Środki finansowe jakimi możemy dysponować, a także zaangażowanie dyrekcji i pedagogów pozwaliły na zaoferowanie beneficjentom szerokiego spektrum aktywności i rozwijanie ich zainteresowań.

Zajęcia te nie tylko kształtowały twórczą postawę dzieci, uczyły tolerancji i współpracy w grupie, ale dały im też niewątpliwie poczucie sukcesu. Realizację projektu rozpoczeliśmy od zajęć muzycznych, aby poprzez wspólny śpiew i zabawę poznać ze sobą i zintegrować uczestników. Podczas kolejnych spotkań muzycznych beneficjenci odwiedzili Miejski Dom Kultury w Poniatowej, gdzie członkowie kapeli ludowej zaprezentowali im różnorodne tańce ludowe. Wspólnie uczyliśmy się pieśni, tańczyliśmy, nasi uczniowie z dumą prezentowali się w regionalnych strojach ludowych, a także akompaniowali na instrumentach muzycznych. Występy artystów z Teatru Lalki i Aktora z Lublina wywoływały uśmiech szczęścia i radości na twarzach dzieciaków.

Uczestnicy chętnie zaangażowali się również w zajęcia garncarskie. Pod kierunkiem instruktora pani Joanny Kowalskiej - Wolszczak mieli okazję przekonać się, że nie "święci garnki lepią". I tak powstawały niepowtarzalne miseczki, garnuszki, a także kolorowe anioły, gliniane obrazy, świeczniki. Oprócz dobrej zabawy uczniowie uzyskali również wiedzę na temat rodzajów gliny, sposobów jej modelowania, wypalania i zdobienia.

Dzięki funduszom uzyskanym na realizację projektu dwóch pedagogów ukończyło warsztaty ceramiczne. Mogą służyć teraz swoją wiedzą i dzielić się zdobytymi umiejętnościami z uczestnikami projektu, a także z innymi nauczycielami naszej szkoły.

Zajęcia plastyczne sprzyjały rozwijaniu w beneficjentach inwencji twórczej i wyobraźni. Powstały pełne ekspresji obrazy z użyciem różnych technik, zdobiono szkło
i wyroby gliniane.

Serdeczna atmosfera, panująca podczas zajęć przeszła nasze oczekiwania. Zdrowi uczestnicy spontanicznie i z zaangażowaniem pomagali mniej sprawnym kolegom, chętnie wymieniali pomysły i spostrzeżenia.

Podczas zajęć z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej beneficjenci poznawali zasady i techniki obsługi komputera, aparatu fotograficznego, a także kamery cyfrowej, zakupionej z funduszy projektu. Tym sposobem powstały filmy, dokumentujące przebieg projektu oraz mnóstwo ciekawych i zabawnych zdjęć.

Środki materialne, którymi dysponował projekt pozwoliły dwóm pedagogom ukończyć specjalistyczny kurs komputerowy. Pod ich kierunkiem i z ich pomocą uczestnicy wykonali stronę internetową szkoły.

Działania podejmowane przez realizatorów i uczestników niewątpliwie, służyły promocji samego projektu, jak i szkoły. Tak więc prezentowaliśmy swój dorobek na dożynkach wojewódzkich w Radawcu, a także na Festiwalu Trzech Ziem w Wierzchowiskach Starych. Informacje o projekcie, sposobie jego realizacji i pozytywnych rezultatach ukazały się dwukrotnie w "Gazecie Bełżyckiej" i "Panoranie Powiatu".

Projekt "Artyści są wśród nas" pozwolił jego uczestnikom zrozumieć, że niepełnosprawność jest barierą, którą można pokonać, że ich przeznaczeniem nie są tylko ściany Domu Pomocy, w którym przebywają. Jest szansą także dla społeczności lokalnej. Pozwala na zorganizowanie okolicznym uczniom czasu wolnego, nauczenie ich szacunku dla niepełnosprawnych i poszanowania ich godności.

Realizacja projektu dobiegła końca. Mamy jednak poczucie, że spełnił on oczekiwania zarówno prowadzących, jak i beneficjentów. Wiedza i umiejętności, jakie uzyskali wzmocniły ich poczucie wartości i dumy z własnych osiągnięć.