ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MATCZYNIE


Zespół Szkół Specjalnych powstał w 1997 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie koło Bełżyc w woj. lubelskim.

Organem założycielskim Szkoły jest Starosta Powiatu Lubelskiego, a nadzór merytoryczny sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie (więcej na stronie BIP).


Szkoła posiada:

W sytuacjach szczególnych nasi uczniowie objęci są nauczaniem indywidualnym. Rewalidacją indywidualną objęci są wszyscy uczniowie zespołów edukacyjno - terapeutycznych.


Szkoła prowadzi:


Szkoła zapewnia:


Szkoła dysponuje:


Szkoła to miejsce w którym decydują się przyszłe losy każdego dziecka - jego rozwój,
aktywność i samodzielność.

DROGI RODZICU!

Powierz swoje dziecko doświadczonym i przyjaznym pedagogom pracującym w naszej szkole.


powrót...


Imprezy

Imprezy i uroczystości szkolne

W tradycję naszej szkoły wpisały się na stałe następujące imprezy i uroczystości:

Najważniejszym wydarzeniem w życiu naszej placówki są coroczne obchody Święta Rodziny. Jest to szczególne święto dla naszych wychowanków. Jest to czas, kiedy niektórzy uczniowie mogą ten jeden jedyny dzień w roku spędzić ze swoimi rodzicami, rodziną czy opiekunami. Dodatkowo organizowaliśmy również:

Corocznie korzystamy z zaproszeń i nasi uczniowie biorą udział w zawodach sportowych organizowanych przez inne placówki specjalne i szkoły masowe:

Wychowankowie uczestniczyli w piknikach integracyjnych:

Nasi podopieczni wyjeżdżali na wycieczki do Zamościa, Firleja, Leonowa, Kazimierza Dolnego, Lublina, Wojciechowa i Nałęczowa.Dzięki nim mogli poznać te miejscowości, widzieli największą Polską rzekę Wisłę, byli w Muzeum Wsi Lubelskiej, ZOO, na Strusiej Farmie.Poza tym w ramach organizowanych projektów mieli także możliwość różnorodnych wyjazdów na wycieczki edukacyjne między innymi do: teatrów lubelskich, kin, Instytutu Wychowania Artystycznego, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.

Wystawy

Od czasu powstania Zespołu Szkół wielokrotnie prezentowaliśmy prace i wytwory naszych uczniów na licznych wystawach:

Corocznie stałym elementem uroczystości "Święta Rodziny" jest prezentacja prac naszych wychowanków ich rodzicom, opiekunom i osobom im najbliższym.

Prace naszych podopiecznych prezentowane były również w ramach realizowanych projektów:

Konkursy

Zespół Szkół od 2006r. organizuje konkursy plastyczne pod patronatem Burmistrza Miasta Bełżyce.Tematami dotychczasowych konkursów były:

Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział również w innych konkursach plastycznych, które niejednokrotnie zostały uwieńczone ich sukcesem w postaci dyplomu, wyróżnienia, nagrody rzeczowej, wzmianek w prasie. Były to:

Teatr

Wychowankowie naszej szkoły chętnie wcielają się w role aktorów i występują
w przedstawieniach. Swoje osiągnięcia teatralne prezentowali dotychczas w naszej placówce podczas organizowanych uroczystości m.in.:

Poza tym występowali gościnnie, by prezentować swoje umiejętności aktorskie na:

Dla tak wyjątkowych uczniów przyjeżdżał do Szkoły z występami teatr "ART-RE"
z Krakowa oraz gościliśmy aktorów z Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Mizericordia".

Kilkakrotnie organizowane były również wyjazdy do lubelskich teatrów na spektakle:Calineczka, Piotruś Pan, Purpurella, Księżniczka na ziarnku grochu,O Paluszku, Kot
w butach, Dzikie łabedzie.


powrót...


Projekty

Od 2004 roku nauczyciele ZSS systematycznie piszą projekty do różnych instytucji
i organizacji pozarządowych z ramienia szkoły i działającego dla jej uczniów Stowarzyszenia "Oligus".Dzięki temu nasi wychowankowie brali udział w realizacji następujących projektów:

Dwukrotnie uzyskaliśmy dofinansowanie do zakupu niezbędnego sprzętu rehabilita-
cyjnego ze środków PFRON.

Od 1-go marca 2007 roku w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie realizowany był projekt integracyjny pod hasłem "Artyści są wśród nas" - Szkoła dla Ciebie, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Działania prowadzone w ramach projektu miały na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz integrację uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z ich zdrowymi rówieśnikami. Realizacja projektu stwarzała możliwość rozwijania dodatkowych umiejętności poprzez działalność artystyczną i komunikacyjną. Pozwaliła na poznanie historii, tradycji i zwyczajów regionu i okolicy.Beneficjenci mają szansę zaistnieć w środowisku lokalnym, skorzystać z ofert kulturalnych, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie.

Projekt "Artyści są wśród nas" był największym tego typu przedsięwzięciem realizowanym przez naszą placówkę. Środki finansowe jakimi możemy dysponować, a także zaangażowanie dyrekcji i pedagogów pozwaliły na zaoferowanie beneficjentom szerokiego spektrum aktywności i rozwijanie ich zainteresowań.

Zajęcia te nie tylko kształtowały twórczą postawę dzieci, uczyły tolerancji i współpracy w grupie, ale dały im też niewątpliwie poczucie sukcesu. Realizację projektu rozpoczeliśmy od zajęć muzycznych, aby poprzez wspólny śpiew i zabawę poznać ze sobą i zintegrować uczestników. Podczas kolejnych spotkań muzycznych beneficjenci odwiedzili Miejski Dom Kultury w Poniatowej, gdzie członkowie kapeli ludowej zaprezentowali im różnorodne tańce ludowe. Wspólnie uczyliśmy się pieśni, tańczyliśmy, nasi uczniowie z dumą prezentowali się w regionalnych strojach ludowych, a także akompaniowali na instrumentach muzycznych. Występy artystów z Teatru Lalki i Aktora z Lublina wywoływały uśmiech szczęścia i radości na twarzach dzieciaków.

Uczestnicy chętnie zaangażowali się również w zajęcia garncarskie. Pod kierunkiem instruktora pani Joanny Kowalskiej - Wolszczak mieli okazję przekonać się, że nie "święci garnki lepią". I tak powstawały niepowtarzalne miseczki, garnuszki, a także kolorowe anioły, gliniane obrazy, świeczniki. Oprócz dobrej zabawy uczniowie uzyskali również wiedzę na temat rodzajów gliny, sposobów jej modelowania, wypalania i zdobienia.

Dzięki funduszom uzyskanym na realizację projektu dwóch pedagogów ukończyło warsztaty ceramiczne. Mogą służyć teraz swoją wiedzą i dzielić się zdobytymi umiejętnościami z uczestnikami projektu, a także z innymi nauczycielami naszej szkoły.

Zajęcia plastyczne sprzyjały rozwijaniu w beneficjentach inwencji twórczej i wyobraźni. Powstały pełne ekspresji obrazy z użyciem różnych technik, zdobiono szkło
i wyroby gliniane.

Serdeczna atmosfera, panująca podczas zajęć przeszła nasze oczekiwania. Zdrowi uczestnicy spontanicznie i z zaangażowaniem pomagali mniej sprawnym kolegom, chętnie wymieniali pomysły i spostrzeżenia.

Podczas zajęć z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej beneficjenci poznawali zasady i techniki obsługi komputera, aparatu fotograficznego, a także kamery cyfrowej, zakupionej z funduszy projektu. Tym sposobem powstały filmy, dokumentujące przebieg projektu oraz mnóstwo ciekawych i zabawnych zdjęć.

Środki materialne, którymi dysponował projekt pozwoliły dwóm pedagogom ukończyć specjalistyczny kurs komputerowy. Pod ich kierunkiem i z ich pomocą uczestnicy wykonali stronę internetową szkoły.

Działania podejmowane przez realizatorów i uczestników niewątpliwie, służyły promocji samego projektu, jak i szkoły. Tak więc prezentowaliśmy swój dorobek na dożynkach wojewódzkich w Radawcu, a także na Festiwalu Trzech Ziem w Wierzchowiskach Starych. Informacje o projekcie, sposobie jego realizacji i pozytywnych rezultatach ukazały się dwukrotnie w "Gazecie Bełżyckiej" i "Panoranie Powiatu".

Projekt "Artyści są wśród nas" pozwolił jego uczestnikom zrozumieć, że niepełnosprawność jest barierą, którą można pokonać, że ich przeznaczeniem nie są tylko ściany Domu Pomocy, w którym przebywają. Jest szansą także dla społeczności lokalnej. Pozwala na zorganizowanie okolicznym uczniom czasu wolnego, nauczenie ich szacunku dla niepełnosprawnych i poszanowania ich godności.

Realizacja projektu dobiegła końca. Mamy jednak poczucie, że spełnił on oczekiwania zarówno prowadzących, jak i beneficjentów. Wiedza i umiejętności, jakie uzyskali wzmocniły ich poczucie wartości i dumy z własnych osiągnięć.


powrót...


OLIGUS

Stowarzyszenie Integracji Osób z Uposledzeniem Umysłowym
OLIGUS
w Matczynie

Na rzecz Szkoły działa Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS, skupiające ludzi aktywnych i otwartych na potrzeby niepełnosprawnych.

Na co przeznaczymy pieniądze z 1% podatku:
Środki uzyskane z 1% mamy zamiar przeznaczyć m.in. na: wycieczki, wyjazdy, organizację imprez integracyjnych i uroczystości, wkład własny do pisanych projektów, zakup artykułów spożywczych, papierniczych, dekoracyjnych, czy sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, rehabilitacyjnych i innych potrzebnych naszym podopiecznym na co dzień; szkolenie członków organizacji i osób pracujących z naszymi podopiecznymi.


Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - Pit-37, 36 i pit-36l 2017


logo

Stowarzynie powstało w 2004 roku przy Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie.

Cele Stowarzyszenia:

Oligus działa bardzo prężnie: organizując wystawy, kiermasze, imprezy kulturalne, imprezy integracyjne dla swych podopiecznych, członków, sympatyków i społeczności lokalnej; tworząc projekty i programy, dzięki którym pozyskuje m.in. większość środków finansowych na swoją działalność, a także poszukuje i znajduje Darczyńców.

Od 2004 roku, kiedy powstało nasze stowarzyszenie członkowie, a zarazem nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS systematycznie piszą projekty do różnych instytucjii organizacji pozarządowych Dzięki temu nasi wychowankowie brali udział w realizacji następujących projektów:


Informacja o działalności Stowarzyszenia Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS

ADRES STOWARZYSZENIA:

MATCZYN 3
24-200 BEŁŻYCE
tel. 081 516-24-00;0605 894 684
e-mail:oligus@tlen.pl

nr konta 82 8685 0001 0016 8768 2000 0010


powrót...

Design by flankerds.com