ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MATCZYNIE

Aktualności


Rok szkolny 2020/2021


W zaczarowanym świecie Andersena

Od marca do listopada 2020 roku Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem umysłowym „Oligus”, działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Matczynie, realizowało zadanie publiczne pod tytułem „W zaczarowanym świecie Andersena”. Projekt ten w znacznej mierze współfinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Lublinie.

Adresatami zadania byli podopieczni stowarzyszenia, czyli uczniowie ZSS przy DPS w Matczynie, podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Matczynie , mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z tejże miejscowości oraz uczniowie okolicznych szkół i przedszkoli. Zadanie związane było z XII edycji tradycyjnego już Integracyjnego Andersenowskiego Konkursu Plastycznego, który od 2018 roku zyskał rangę powiatową.

Realizacja zadania publicznego miała charakter wieloetapowy. Składała się z działań o charakterze teatralnym i plastycznym. Nasi podopieczni rozpoczęli ową przygodę od wyjazdu do teatru na przedstawienie pt.: "Proszę słonia" i niezwykle interesującego spotkania z lalkarzem. Żywy kontakt z tego rodzaju formą sztuki był o tyle ważny , że kolejnym punktem projektu było przygotowanie własnego spektaklu. Jednocześnie został ogłoszony Integracyjny Konkurs Plastyczny, rozesłano zaproszenia i regulamin. Zaplanowano również imprezą finałową na 27 kwietnia. Niestety, pandemia koronawirusa zmusiła nas do zawieszenia działań projektowych aż do września. Wtedy to wznowiono próby do przedstawienia , a w październiku zaczęły napływać prace na konkursowe. Zainteresowanie konkursem przeszło nasze oczekiwania, tym bardziej, że wiele szkół pracowało w trybie zdalnym. Napłynęło aż 127 prac, z wykorzystaniem różnorodnych technik i pomysłów. Widać było niezwykłe zaangażowanie wszystkich wykonawców, toteż obrady jury nie były łatwe a werdykt końcowy był rezultatem długich i trudnych obrad. Niemniej jednak udało się wyłonić zwycięzców, których listę wraz z załączonymi gratulacjami publikujemy poniżej:

Kategoria I - dzieci przedszkolne

I miejsce - Barbara Czuryszkiewicz - Przedszkole nr 1 im. J. Korczaka w Bełżycach

II miejsce - Marcelina Stanek - Przedszkole nr 1 im. J. Korczaka w Bełżycach

III miejsce - Nicola Krzyżanek - ZSS przy DPS w Matczynie

Wyróżnienia:

 1. Dawid Kobiałko - uczeń ZSS przy DPS w Matczynie
 2. Antoni Stanisławek - uczeń SP Matczynie
 3. Wiktor Kalicki - uczeń SP w Wojciechowie
 4. Amelia Łopion - uczennica SP im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 5. Maja Lewandowska - uczennica SP w Matczynie

Kategoria II - klasy 0-III

I miejsce - Szymon Gasiński - uczeń SP im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

II miejsce - Antoni Kamiński - uczeń SP im. Jana Pawła II w Bełżycach

III miejsce - Natalia Rybak - uczennica SP im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

Wyróżnienia:

 1. Oliwier Pałka - uczeń SP w Matczynie
 2. Nadia Pałka - uczennica SP w Matczyn
 3. Natalia Kania - uczennica SP im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 4. Martyna Kwiatkowska - uczennica SP im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 5. Liwia Żelazo - uczennica SP w Wojciechowie

KATEGORIA III - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

I miejsce - Monika Pietraszewska - uczennica SOSW w Załuczu

II miejsce - Andrzej Gospodarek - uczeń SOSW w Bystrzycy

III miejsce - Lucyna Howaniec - uczestniczka zajęć DCA przy DPS w Matczynie

Wyróżnienia:

 1. Łukasz Czobot - uczestnik zajęć w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Matczynie
 2. Grzegorz Grajewski - uczeń ZSS przy DPS w Matczynie
 3. Dominik Zając - uczeń ZSS przy DPS w Matczynie
 4. Julia Waszyńska - uczennica SOSW w Bystrzycy
 5. Dariusz Chodyra - mieszkaniec DPS w Matczynie

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie mogliśmy wręczyć laureatom nagród osobiście, ale zostały one dostarczone do ich placówek macierzystych. Powstała również wystawa prac pokonkursowych wyeksponowana w holu Domu pomocy społecznej w Matczynie.

Uczestnictwo w zadaniu publicznym było niezwykle ważne dla naszych podopiecznych ze względu na jego rolę terapeutyczna, artystyczną i społeczną. Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną zyskali okazję, by stać się zarówno odbiorcami, jak i twórcami kultury. W czasie przygotowań do przedstawienia i kreowania ról w sposób społecznie akceptowany wyrażali swoje potrzeby, uczucia, emocje. Uczyli się współpracy w grupie, tworzyli pozytywne relacje i więzi.

Beneficjenci projektu, w tym także ci z okolicznych placówek mogli pokazać swoją kreatywność, wyobraźnie i umiejętności plastyczne podczas wykonywania prac konkursowych. Uczestnicy projektu otrzymali możliwość odczuwania sukcesu poprzez poinformowanie o ich działaniach szerszego grona odbiorców poprzez media społecznościowe, gazety lokalne i wystawę prac. Ważnym elementem było podtrzymanie więzi ze społecznością lokalną poprzez zaproszenie do udziału w konkursie uczniów okolicznych szkół i przedszkoli. Zostały podtrzymana tradycja szkoły w postaci corocznego organizowania Andersenowskiego Integracyjnego Konkursu Plastycznego.

Dzięki dofinansowaniu zadania publicznego mogliśmy zapewnić naszym podopiecznym poczęstunek podczas prób do przedstawienia, a także zakupić profesjonalne stroje i tkaniny. Możliwe było również zorganizowanie wyjazdu do teatru, opłacenie biletów i kosztów transportu. Uzyskana dotacja pozwoliła również na zakup wzmacniacza do gitary i mikrofonów, które były wykorzystywane do przedstawienia, co znacznie uatrakcyjniło spotkania. Artykuły plastyczne i papiernicze wykorzystano do stworzenia niepowtarzalnych prac plastycznych oraz wydrukowania dyplomów dla laureatów. Dotacja pozwoliła na organizację XIII Andersenowskiego Integracyjnego Konkursu Plastycznego i zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego. Dzięki temu długoletnia tradycja szkoły została utrzymana, a tym samym kontakt i integracja ze środowiskiem lokalnym. Jeszcze raz dziekujemy Starostwu Powiatowemu w lublinie zarówno za finansowanie projektu, jak i wszelką pomoc w jego realizacji.

Tekst: mgr Katarzyna Orzeł.

GaleriaPoradnik dotyczący kształcenia na odległość dla rodziców i nauczycieli.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY DPS W MATCZYNIE .Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie
dotycząca roku szkolnego 2020/2021.
Rok szkolny 2019/2020


ZARZĄDZENIE NR 26/2019/2020
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY DPS W MATCZYNIE z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.Zarządzenie nr 25/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie organizacji realizacji zadań w Zespole Szkół Specjalnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
List Lubelskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół województwa lubelskiego!

Od kilku dni realizujemy swoje zawodowe obowiązki w nowej, trudnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. To sytuacja, z którą dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Towarzyszą nam różne emocje, niejednokrotnie będące efektem osobistych doświadczeń. W tej sytuacji są też nasi uczniowie. Wielu z nich jej nie rozumie, informacje czerpie z doniesień medialnych, które mają różny wydźwięk. Fakty mieszają się z opiniami i często mogą budzić lęk i niepewność. Przeżywane przez nich emocje zależą od wielu czynników. Wśród nich ważne miejsce odgrywa wiek, sytuacja rodzinna, kontakty z rówieśnikami i indywidualne cechy osobowości.

Wielu Rodziców i Opiekunów naszych uczniów w ramach wykonywanej pracy jest zaangażowanych w walkę z wirusem COVID-19. W związku z tym mają ograniczony czas dla swoich dzieci. Dlatego doceniając Państwa zaangażowanie w zdalne formy pracy z uczniami w zakresie dydaktyki, gorąco proszę Państwa o wnikliwą analizę sytuacji Waszych uczniów i udzielanie im adekwatnego wsparcia poprzez te formy kontaktu, które obecnie są możliwe. Nie bagatelizujmy oznak zniechęcenia, wyczuwanego napięcia, smutku czy wycofania. W tym trudnym, pełnym obaw czasie podejmijmy zadania wspomagające uczniów, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym zakresie możliwa jest także specjalistyczna pomoc pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Obecna sytuacja stawia nowe wyzwania przed wszystkimi pracownikami systemu oświaty. Zachęcam Państwa do współpracy, korzystania ze wsparcia doradców metodycznych oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacji na stronie internetowej naszego urzędu.

W Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz w Delegaturach wprowadzone zostały bezpieczne zasady funkcjonowania urzędu (dostępne na stronie internetowej) tak, aby zapewnić realizację przypisanych nam zadań. Wizytatorzy są w stałym kontakcie z dyrektorami szkół. W pełnej dyspozycji jest kierownictwo kuratorium.

Bądźmy solidarni, odpowiedzialni i empatyczni.

Bardzo Proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie listu Nauczycielom i Wychowawcom.

Życząc Państwu zdrowia łączę wyrazy szacunku.

Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty


List Starosty lubelskiego."Ach, co to był za bal …"

Dnia 06.02.2020r. w naszej szkole odbył się Bal Karnawałowy. Zaprosiliśmy wspólnej zabawy uczestników zajęćPowiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Dziennego Centrum Aktywizacji w Matczynie. Dobrą muzę zapewniał "DJ Sebastian". Jak przystało na bal, każdy zadbał o "karnawałowy strój" (w tym roku na literę "P"). Była liczna rodzina piratów, panie pielęgniarki, policjanci, pszczoły, piłkarze, pańszczyźniani chłopi, para duchów, piekarz, Pipi, Pocahontas, proboszcz i wiele, wiele innych jakże interesujących postaci. Jak widać pomysłów nam nie brakowało. Jury doceniając oryginalność stroju wybrało "Króla i Królową Balu" w osobach Moniki Mazurek (Powiatowy Ośrodek Wsparcia)i Andrzeja Śmicha (Zespół Szkół Specjalnych). A, że wszyscy naprawdę wczuli się w swoje role to organizatorzy podarowali każdemu uczestnikowi słodki prezencik. Humor, muzyka, taniec, konkursy oto nasz przepis na dobrą zabawę. Organizację naszego balu w postaci: artykułów potrzebnych do dekoracji, nagród, poczęstunku, naczyń jednorazowych zasponsorowało nam Studio Paznokci "Estella – Maja" Sp. z o.o. w Bełżycach. Natomiast efekty specjalne zapewniło Stowarzyszenie "Oligus" dzięki zakupionej wytwornicy dymu i baniek mydlanych.


Tekst: Elżbieta Saczuk – nauczyciel ZSS przy DPS w Matczynie.

Galeria


15 LAT Z „OLIGUSEM”

W tym roku Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Oligus" działające przy Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie skończyło 15 lat.

Dnia 17 października 2019r. uczestniczyliśmy w uroczystości 15- lecia Stowarzyszenia OLIGUS w Zespole Szkół Specjalnych w Matczynie. Na tą uroczystość przybyli przedstawiciele władz Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty i wielu innych znamienitych gościw osobach: Kurator Oświaty Teresy Misiuk, Dyrektora Mariusza Kidajaz Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Jacka Figarskiego, Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki, ks. Leszka Niedźwiedzia, Dyrektorów: Magdaleny Widelskiej, Anny Ostasz, Justyny Łucki, Marty Jarzyny-Walczak, Anny Adamczyk, Kierownik Urszuli Zielińskiej; Darczyńców: Barbary Stec, Romana Madejka, Grzegorza Kamińskiego, Katarzyny Bednarczyk-Parzys oraz współtworzącej imprezę Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie Renaty Rejnowskiej.

W uroczystości brali też udział podopieczni "Oligusa" oraz podopieczni DPS i POW w Matczynie. Podczas tego święta podsumowane zostało zadanie publiczne „Magiczny świat z Oligusem” dofinansowane ze środków Powiatu Lubelskiego, a w tym rozstrzygnięty konkurs plastyczny o tym samym tytule. Prace nagrodzonych uczestników znalazły się w projektowym kalendarzu. Laureaci to: Paweł Brewczak i Beata Kawałko z POW w Matczynie, Agnieszka Nowicka z DPS w Matczynie oraz Łukasz Czobot, Piotr Grajewski, Dominik Zając, Piotr Howaniec, Bartosz Buryniewicz, Malwina Jagitka, Justyna Jędrasik, Paweł Eliasz, Mikołaj Lalak z ZSS przy DPS w Matczynie. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Szymon Drozd, Kacper Flis, Nicola Krzyżanek, Grzegorz Grajewski, Dominika Duda, Iwona Bielecka z ZSS przy DPS. Nagrody wręczył im Dyrektor PCPR w Lublinie Jacek Figarski i Prezes Stowarzyszenia „Oligus” Aneta Frąk-Tuziemska.

Następnie Prezes "Oligusa" przedstawiła 15-letni dorobek organizacji oraz podziękowała za współpracę wszystkim zgromadzonym gościom, członkom Stowarzyszenia, podopiecznym i Zarządowi oraz wręczyła drobne upominki. Zgromadzeni goście docenili działalność "Oligusa", składając gratulacje.

Uroczystość uświetniła swoim występem zaproszona przez organizatorów Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu, której dyrygentem jest pan Anton Szaszkow. Uwieńczeniem uroczystości było odśpiewanie „Sto lat” ze wsparciem orkiestry oraz zdmuchnięcie świeczek na torcie.

O naszych działaniach informowaliśmy na facebooku "Oligusa" i szkoły, stronie internetowej ZSS przy DPS oraz napisaliśmy do gazet lokalnych. W dzień obchodów 15-lecia odwiedziła nas Telewizja Lublin i został wyemitowany materiał w "Panoramie Lubelskiej". Natomiast zapowiedź obchodów wybrzmiała w Radio Lublin w audycji „Coś dobrego” dn.30.09.19r. Wystawa pokonkursowa znajduje się obecnie w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

Jubileusz odbył się w ramach zadania publicznego dofinasowanego ze środków Powiatu Lubelskiego i Stowarzyszenia "Oligus".Tekst: A. Frąk – Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS i prezes Stowarzyszenia "Oligus" w Matczynie.

Galeria


ŚWIĘTO SZKOŁY

18 października 2019r. odbyła się uroczystość Święto Szkoły, czyli dzień popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Odbyło się pasowanie na przedszkolaka oraz na uczniów klas I szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy.

Dyrektor Renata Rejnowska przedstawiła działalność szkoły w ostatnim roku oraz wręczyła nagrody Dyrektora: Ewie Gostyńskiej-Szłapie, Irenie Wasyluk, Iwonie Twardowskiej, Elżbiecie Saczuk, Agnieszce Borowiec, Anecie Frąk-Tuziemskiej, Annie Orzeł oraz Urszuli Kuś. W tym roku nagrodę Kuratora otrzymała Maria Sobich, a nagrodę Starosty Lubelskiego - Katarzyna Orzeł.

Uczniowie klas przysposabiających do pracy złożyli życzenia pracownikom szkoły i wręczyli prezenty – własnoręcznie wykonane mydełka.

W dalszej części nauczyciele wystąpili w niespodziewanym przedstawieniu, parodiując "Czerwonego Kapturka".

Po słodkim poczęstunku dla uczestników i gości wystąpił Artconcept z Radomia, wystawiając interaktywny spektakl „Przygody Koziołka Matołka”.

W uroczystości brali udział podopieczni "Oligusa" oraz podopieczni DPS i POW w Matczynie.

Uroczystość odbyła się w ramach zadania publicznego „Magiczny świat z Oligusem” dofinasowanego ze środków Powiatu Lubelskiego i Stowarzyszenia "Oligus".Tekst: A. Frąk – Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


WYCIECZKA DO „MAGICZNYCH OGRODÓW”

W ramach zadania publicznego "Magiczny świat z Oligusem" dofinansowanegoze środków Powiatu Lubelskiego, realizowanegoprzez Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym "OLIGUS" w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie została zorganizowana dnia 26 września 2019 r. wycieczka do "Magicznych ogrodów" w Trzciankach koło Janowca dla 30 podopiecznych i 12 opiekunów.

Miejsce to położone wśród łąk, lasów i wąwozów jest pierwszym w Polsce parkiem tematycznym zbudowanym w oparciu o oryginalną, baśniową historię.

Nasi podopieczni spotkali w tym kolorowym miejscu Bulwiaki z konewkami i wiklinowymi koszami jadąc kolejką i podziwiając ich osadę. Dzielne Krasnoludy trzymające w rękach tarcze i miecze uczyły jak posługiwać się tą bronią. Zaś włochate łobuziaki - Mordole sprawiały, że na naszych ustach pojawiał się uśmiech. Szczególnymi względami cieszył się witający wszystkich Mordol, którego nie mogła opuścić Nikola, gdyż nie każdy może obcować na co dzień z tak wielkim futrzakiem.

Wielu śmiałków pływało tratwami, inni zjeżdżali z wysokiej góry, a jeszcze inni ratowali królewny mieszkające w zamku.

Choć pogoda nas nie rozpieszczała, bawiliśmy się świetnie.Na pewno wizyta w tym magicznym miejscu na długo pozostanie w pamięci uczestników wycieczki.

Dofinansowanie z zadania publicznego było przeznaczone na organizację wycieczki: opłacenie autokaru, wejściówek, obiadów oraz drugie śniadanie dla uczestników wycieczki.


Tekst: A. Frąk – Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


ROK SZKOLNY 2019/20 CZAS ZACZĄĆ

Przed nami kolejny rok szkolny… Dnia 2 września 2019r. społeczność Zespołu Szkół Specjalnych spotkała się na Mszy świętej w Kościele Parafialnym w Matczynie rozpoczynając nowy rok szkolny od modlitwy. Po Mszy św. wspólne przeszliśmy do szkoły, włączając się tym samym do akcji „Przerwany Marsz”, aby uczcić uczniów i nauczycieli, którym II wojna światowa przerwała naukę. Następnie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS spotkali się ze swoimi wychowawcami, którzy przywitali swoich podopiecznych i przekazali im informacje organizacyjne.

Szczególnie ciepło witaliśmy nowych uczniów i przedszkolaków i obiecujemy, że postaramy się, aby im było z nami dobrze. A przed nami rok szkolny, pełen nowych wyzwań, wiadomości i umiejętności, a przede wszystkim, mamy nadzieję, pełen radości z bycia razem.

Największą atrakcją był pokaz umiejętności w wykonaniu członków Lubelskiej Szkoły Jiu - Jitsu "TSUBAME". Zaprezentowali oni naszym uczniom dalekowschodnie sztuki walkii elementy samoobrony. Wszyscy oglądali pokaz z zapartym tchem i nagrodzili występ gromkimi brawami.

Narodowym Koordynatorem ETS w Polsce jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem udziału naszej szkoły w tegorocznej edycji ETS było zachęcenie podopiecznych do ruchu mimo niepełnosprawności i ukazanie różnych aspektów sportu.


Tekst: A. Frąk – Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .


Rok szkolny 2018/2019


XII INTEGRACYJNY KONKURS PLASTYCZNY
pt."Nowe szaty Cesarza"
w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH przy DPS w MATCZYNIE


11 kwietnia 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach odbył się XII już, uroczysty finał integracyjnego Andersenowskiego Konkursu Plastycznego, organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie. Tym razem motywem przewodnim stała się baśń pt.: „Nowe szaty Cesarza”. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Bełżyce – Pan Ireneusz Łucka, który ufundował nagrody dla zdobywców I miejsc w trzech kategoriach: dzieci przedszkolne, uczniowie klas 0 – 3 szkoły podstawowej oraz dzieci i młodzież niepełnosprawni.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. In. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lublinie: Pani Katarzyna Nowosad – Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych oraz Pan Grzegorz Kozieł – Członek Zarządu. W imieniu Burmistrza Miasta Bełżyce wystąpiła Pani Beata Cyrankiewicz – skarbnik gminy.

Na widowni znaleźli się również dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, rodzice i laureaci konkursu, a scenę wzięli we władanie bohaterowie baśni Andersena z samym autorem na czele. Były tam kaczątka, groszki, Królowa śniegu i wiele innych, znanych postaci. Żołnierzyk i tancereczka dbali o przebieg uroczystości i wprowadzali widzów w kolejne punkty programu.

W tegorocznej edycji wzięło udział 144 uczestników, co jest dowodem na to, iż konkurs, mimo upływu lat, cieszy się dużą popularnością.

Poziom wykonania prac i zaangażowanie młodych twórców sprawił, że wyłonienie zwycięzców było dla jury konkursu bardzo trudnym zadaniem.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria I - dzieci przedszkolne

I miejsce - Martyna Brewczak, Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

II miejsce - Dawid Borowski, oddział przedszkolny, SP w Krzu

III miejsce - Filip Jankowski, Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

Kategoria II - uczniowie szkoły podstawowej:

I miejsce - Natalia Rybak, SP nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

II miejsce - Lena Sieńko, SP w Chmielniku

III miejsce - Natalia Stanisławek, SP w Matczynie

KATEGORIA III - osoby niepełnosprawne

I miejsce - Kacper Szafraniec, SOSW w Załuczu

II miejsce - Wioletta Łopion, POW w Matczynie

III miejsce - Emil Kasprzak, DPS w Matczynie

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Grupa przedszkolna, SP w Matczynie
 2. Maria Urban, Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach
 3. Antoni Plewik, Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach
 4. Izabela Maciąg, oddz. przedszkolny, SP w Krzu
 5. Damian Och, SP w Matczynie
 6. Michalina Czępińska, SP w Krzu
 7. Miłosz Ścibior, SP w Krzu
 8. Magdalena Zaborska, SP w Babinie
 9. Bruno Petlic, SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 10. Michał Wojtachnio, SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 11. Pola Tomaszewska, SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 12. Emilka Walczyńska, SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 13. Aniela Żuber, SP nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 14. Łucja Smyk, SP nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
 15. Michalina Pyc, SP w Matczynie
 16. Nikola Kalicka, SP w Wojciechowie
 17. Nikola Kręgiel, SP w Wojciechowie
 18. Bartłomiej Bartoszcze, SP w Wojciechowie
 19. Kacper Dziak, SP w Chmielniku
 20. Filip Nastaj, SP w Chmielniku
 21. Piotr Howaniec, ZSS w Matczynie
 22. Łukasz Czobot, ZSS w Matczynie
 23. Kamil Czapla, ZSS w Matczynie
 24. Jakub Hubert, ZSS w Matczynie
 25. Mateusz Furdyna, DPS w Matczynie
 26. Jolanta Bogdanowicz, DPS w Matczynie
 27. Piotr Latoś, ZSS w Matczynie
 28. Jacek Iwaniak, POW w Matczynie
 29. Paweł Brewczak, POW w Matczynie
 30. Marcin Gajer, SOSW w Załuczu
 31. Szymon Pazik, SOSW w Załuczu

Posumowaniem uroczystości był występ uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie, którzy zaprezentowali baśń „Nowe szaty Cesarza" we własnej humorystycznej interpretacji.

Uwieńczeniem imprezy był wspólny poczęstunek, a przede wszystkim smaczny, tradycyjny już, tort bezowy.

Gratulujemy laureatom i do zobaczenia za rok.

Tekst: Katarzyna Orzeł - nauczyciel ZSS przy DPS .


Galeria
SPORTOWE TO I OWO w ZSS w Matczynie

Europejski Tydzień Sportu obchodzony w tym roku od 23 do 30 września jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive ("Bądź aktywny") ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

Nasza szkoła włączyła się w IV Europejski Tydzień Sportu i zorganizowała 26.09.2018r. "Sportowe to i owo" czyli Dzień Sportu w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie. Była to okazja, by podkreślić znaczenie sportu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dla uczniów zostały zorganizowane: przeciąganie liny, rzuty do celu/do kosza, zawody w kręgle i inne konkurencje. Za udział zawodnicy otrzymali dyplomy i słodycze.

Największą atrakcją był pokaz umiejętności w wykonaniu członków Lubelskiej Szkoły Jiu - Jitsu "TSUBAME". Zaprezentowali oni naszym uczniom dalekowschodnie sztuki walkii elementy samoobrony. Wszyscy oglądali pokaz z zapartym tchem i nagrodzili występ gromkimi brawami.

Narodowym Koordynatorem ETS w Polsce jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem udziału naszej szkoły w tegorocznej edycji ETS było zachęcenie podopiecznych do ruchu mimo niepełnosprawności i ukazanie różnych aspektów sportu.


Tekst: A. Frąk – Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


Rok szkolny 2017/2018
KSIĄŻKA UCZY, BAWI, WYCHOWUJE ...


Kwiecień i maj to obecnie miesiące poświęcone książce, literaturze dla dzieci, młodzieży i dorosłych; pracownikom bibliotek, spotkaniom z autorami, pisarzami, poetami. Cała Polska obchodziła w różny sposób te dni. My też włączyliśmy się w akcję propagowania czytelnictwa i w piątek 25.05.18r. w naszej szkole odbył się apel p.t.: "Dni Książki". Rozpoczął się rozwiązaniem przez uczniów mega krzyżówki z hasłem, które brzmiało jak tytuł spotkania. Następnie p. Agnieszka - bibliotekarz z M-GB w Bełżycach pomagała uczestnikom aktywnie czytać "Czerwonego Kapturka". Podczas tej czytelniczej zabawy wszyscy świetnie się bawili naśladując: Czerwonego Kapturka, babcię, gajowego i wilka. Stworzyliśmy razem wielką szkolną księgę "Cztery pory roku". Uczestnicy zostali podzieleni na ilustratorów oraz pisarzy i z zapałem utworzyli wspólne, piękne, kolorowe dzieło. Nie zabrakło konkursów o książce i tematycznych nagród dla każdego. Pani Agnieszka otrzymała podziękowanie i upominek za całoroczną współpracę z naszą szkołą. Na pewno warto czytać, gdyż książka uczy, bawi, wychowuje...


Tekst: mgr Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


"Zdrowie dla wszystkich"

"Zdrowie dla wszystkich" to hasło, które przyświecało obchodom Światowego Dnia Zdrowia w 2018r.

Społeczność naszej szkoły jak co roku przyłączyła się do obchodów tego święta, uczestnicząc w przygotowanym na tę okazję apelu oraz wspólnych zabawach.

Nauczyciele prowadzący zabrali uczniów w podróż po różnych kontynentach przedstawiając specyfikę pracy lekarzy różnych specjalizacji. Chętni uczniowie wcielili się w rolę lekarzy rozwiązując różne medyczne problemy, z którymi zgłaszali się do nich pacjenci np. słaby wzrok, ból gardła czy otarcie naskórka. Pracę naszych doktorów wspierała szkolna pielęgniarka, pani Jola,która chętnie służyła radą oraz profesjonalną pomocą. Należy podkreślić, że celem spotkania była również profilaktyka dotycząca m.in. higieny jamy ustnej. Za udział we wspólnych zabawach uczniowie otrzymali nagrody, w tym m.in. szczoteczki do zębów.

Ostatnim punktem imprezy były pamiątkowe zdjęcia z "Misiem", które dostarczyły uczniom wiele radości, a także skierowane do wszystkich uczestników imprezy życzenia dotyczące zdrowia.


Tekst: mgr Iwona Twardowska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


XI INTEGRACYJNY KONKURS PLASTYCZNY
pt."Brzydkie kaczątko...dalsze losy"
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH przy DPS w MATCZYNIE


17 kwietnia 2018 roku odbył się Finał XI Integracyjnego Konkursu Plastycznego, organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych. W tym roku po raz pierwszy była to impreza powiatowa, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

Konkurs, jak co roku, odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Bełżyc, pana Ryszarda Góry, który był jednocześnie fundatorem trzech pierwszych nagród w trzech kategoriach.

W tej edycji konkursu uczestnicy powrócili do jednej z bajek Ch. H. Andersena, jednakże w nowej odsłonie. Tegoroczny tytuł konkursu brzmiał: „Brzydkie kaczątko… dalsze losy.”

Na konkurs napłynęło około 200 prac, a uczestnicy na wiele wyjątkowych sposobów próbowali przedstawić, jak ich oczami potoczyły się losy brzydkiego kaczątka.

Imprezę otworzyła prezentacja multimedialna, przedstawiająca 10 - letnią historię konkursu, której towarzyszyło wiele wspomnień i emocji.

Następnie zebrana publiczność obejrzała spektakl pt.: „Brzydkie kaczątko…dalsze losy.” przygotowany przez grupę teatralną „Iluzja”, działającą w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie. Według koncepcji twórców przedstawienia, brzydkie kaczątko, jako piękny łabędź zamieszkał wraz z innymi łabędziami w parku w Nałęczowie. Takiego zakończenia nikt się nie spodziewał. Dalsze jego losy bardzo rozbawiły publiczność, która nagrodziła całe przedstawienie gromkimi brawami.

Kolejnym punktem imprezy było wręczenie przez Panią Renatę Rejnowską – Dyrektora ZSS przy DPS w Matczynie i Pana Burmistrza Ryszarda Górę nagród i dyplomów dla laureatów konkursu.

Na koniec wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek i tradycyjny tort z wizerunkiem bohatera tegorocznej edycji konkursu.

Dziękujemy wszystkim obecnym gościom, uczestnikom konkursu i ich opiekunom za uświetnienie swoją obecnością uroczystego finału i zapraszamy do udziału w kolejnej, XII edycji konkursu, już za rok.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, a zwycięzcami zostali:

Kategoria I - dzieci przedszkolne

I miejsce - Miłosz Ścibor, SP Kierz, oddział przedszkolny

II miejsce -Micha Mączka, SP Matczyn, oddział przedszkolny

III miejsce - Kamila Fedor, SP Wojciechów, oddział przedszkolny

Kategoria II - uczniowie szkoły podstawowej:

I miejsce - Michał Wojtachnio, SP nr 1 Bełżyce

II miejsce - Dominik Baliński, SP nr 2 Bełżyce

III miejsce - Wiktor Marek, SP Matczyn

KATEGORIA III - osoby niepełnosprawne

I miejsce - Sylwester Dunik, SOSW Bystrzyca

II miejsce - Dariusz Chodyra, ZSS Matczyn

III miejsce - Genowefa Jędrzejowska, DPS Matczyn

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Amelia Czarnecka, Przedszkole nr 1 Bełżyce
 2. Helena Pruszkowska, Przedszkole nr 1 Bełżyce
 3. Franciszek Konopa, SP Matczyn, oddział przedszkolny
 4. Emilia Sieńko, SP Babin, oddział przedszkolny;
 5. Jagoda Ziółek, SP Kierz
 6. Katarzyna Iwaniak, SP Wojciechów
 7. Antoni Wójcik, SP Chmielnik
 8. Szymom Bielecki, ZS nr 1 Bełżyce
 9. Justyna Szelągowska, wczesne wspomaganie ZSS Matczyn
 10. Wioletta Łopion, POW Matczyn
 11. Magdalena Kokowicz, DPS Matczyn;

Laureatom gratulujemy!

Tekst: mgr Błasik Edyta, mgr Ponieważ Izabella.

Galeria
"PRZYBYŁ DO NAS ŚW. MIKOŁAJ Z ELFKAMI"

Każdy pragnie, aby odwiedził go Św. Mikołaj. Niektórzy budzą się rano i co widzą, że on już tu był podczas snu i zostawił paczkę. A jeszcze innym udaje się spotkać go osobiście. Nasi uczniowie mieli to szczęście, że 6 grudnia Św. Mikołaj z Elfkami postanowił ich odwiedzić. Prezentów miał tyle, że prawie nie zmieściły się w ogromnej windzie w budynku DPS. Okazało się, że to dlatego, gdyż każdy uczeń został obdarowany wymarzonymi (napisanymi w listach) prezentami. Święty Mikołaj miał czas dla każdego z nich, rozmawiał z podopiecznymi i wręczył każdemu indywidualną paczkę. Uczniowie zaś pokazywali mu to czego nauczyli się w ciągu tego roku: śpiewali piosenki, mówili wiersze, obdarowali Mikołaja kartkami świątecznymi, a także pokazywali umiejętności gimnastyczne i inne. Wśród góry mikołajowych prezentów znalazły się: gry planszowe, biżuteria, zestawy kreatywne, suszarka, odtwarzacze mp 3, pendrivy, karty pamięci, okulary, ubrania, piłki, zestawy instrumentów muzycznych, kuchenka elektryczna, grzechotki, zegarek, ulubione gazety sportowe, książki dźwiękowe i do czytania oraz tysiące innych ważnych dla naszych uczniów rzeczy. Jak się domyślacie na twarzach gościł uśmiech szczęścia – to co Mikołaj lubi najbardziej.

Jednak oprócz Elfek Św. Mikołajowi pomagało wielu innych pomocników. Dziękujemy pomocnikom Mikołaja: Firmie ROLBUD i Kopalni Piasku p. R. Madejka z Godowa, Klimapolowi Sp. z o.o z Dąbrowicy, Rejonowemu Bankowi Spółdzielczemu w Bychawie, Jeronimo Martins Polska S.A.- Biedronka, Firmie p. F. Dula i Księgarni pani A. Porębiak z Bełżyc, Sklepowi Spożywczemu pani H. Piotrowskiej ze Strzyżewic, F.P.H.U „JASIEK” państwa Jaśkowskich z Niedrzwicy Dużej i Mini Marketowi p. M. Wójtowicza z Babina oraz Stowarzyszeniu "OLIGUS" z Matczyna.


Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


"Świętuj z Andersenem"

Dnia 19.10.2017r. nasza społeczność spotkała się na cyklicznej imprezie "Święto szkoły" promującej placówkę oraz jej patrona. Ten rok jest dla Nas szczególny, gdyż obchodzimy 20 - lecie założenia Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie

Było to święto wewnątrzszkolne, na które jubilaci zaprosili podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Uroczystość rozpoczęła się mszą święta, a potem, podczas części oficjalnej dyrektor placówki Renata Rejnowska podsumowała dokonania szkoły, a uczniowie pierwszych klas Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy złożyli ślubowanie. Z okazji jubileuszu i Dnia Nauczyciela uczniowie z klasy przysposabiającej do pracy wykonali i wręczyli pracownikom szkoły drobne upominki, a duet wokalistek: Żaneta Pyska i Iwona Bielecka z akompaniamentem gitarowym p. Adama Wójtowicza wykonał piosenkę "Myślę sobie, że ..."".

Dużą sensacją dla wszystkich był okolicznościowy tort, który wjechał z zapaloną racą i świeczkami informującymi o jubileuszu. Dla uczniów i gości wystąpił Teatr Spichlerz z przedstawieniem "Niesforne księżniczki". Do spektaklu jako aktorzy byli też zapraszani uczestnicy uroczystości.

Podczas obchodów rozstrzygnięty został konkurs plastyczny "Baśniowy świat Andersena". W tym roku jury oceniło 40 propozycji, przyznając trzy nagrody i 15 wyróżnień. Nagrody wraz z p. dyr. R. Rejnowską wręczała pani naczelnik Wydziału Edukacji i Promocji Zdrowia ze Starostwa Powiatowego w Lublinie – p. E. Kozik. Pierwsze miejsce zajął Łukasz Czobot z ZSS, drugie - Małgorzata Maj z Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, a trzecie - Magdalena Kłosowska z DPS w Matczynie. Na liście wyróżnionych znaleźli się: Piotr Latoś, Kacper Gawidziel, Piotr Howaniec, Marcin Walczyński, Piotr Grajewski, Mateusz Wierzchowski, Justyna Jędrasik, Bartosz Buryniewicz, Mateusz Zdybniewski, Marcin Wójcik i Dariusz Chodyra z ZSS, Zofia Tkaczyk i Aleksandra Fedorowicz z DPS oraz Aneta Szabelska i Rafał Rumiński z Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie. Wszystkie prace będzie można podziwiać na pokonkursowej wystawie w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

Organizacja wewnętrznych obchodów XX – lecia była możliwa dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie ""Oligus", działające przy ZSS w Matczynie w ramach zadania publicznego "Świętuj z Andersenem" finansowanego przez Powiat Lubelski. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Tekst: Elżbieta Saczuk, Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 odbyło się 4 września 2017r. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Matczynie. Następnie uczniowie pod opieką wychowawców udali się do swoich klas. Wszyscy bardzo stęsknieni za sobą prowadzili rozmowy i wspomnienia dotyczące zakończonych wakacji.

Życzymy całej szkolnej społeczności mnóstwa energii i samych miłych wrażeń.

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Rok szkolny 2016/2017JUŻ WAKACJE

Zakończenie roku szkolnego to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, rozpoczynająca okres dwumiesięcznego odpoczynku. Jednak dla większości uczniów naszej szkoły jest wręcz odwrotnie: uwielbiają oni zajęcia lekcyjne. Mimo wszystko po ciężkiej i wytężonej pracy, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, nadszedł czas odpoczynku.

23 czerwca 2017r. najpierw podziękowaliśmy Panu Bogu za miniony rok szkolny podczas Mszy świętej w kościele parafialnym. A następnie zebraliśmy się na holu w szkole i pani Dyrektor podziękowała wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom za wytrwałą pracę i życzyła udanego wypoczynku. Każda grupa przedstawiła swój program artystyczny. Przedszkolaki i klasa I SP przygotowała interpretację piosenki "Jadą, jadą misie". Klasa przysposabiająca p. J. Chwaszczewskiej już na poważnie udzieliła nam rad jak chronić swoje zdrowie podczas wakacji i gdzie szukać pomocy. Były też propozycje w co się bawić, i gdzie odpoczywać przedstawione przez klasę gimnazjalną i przysposabiającą do pracy p. D. Orłowskiego. Klasa I i II "b" przysposabiająca do pracy wystawiła interpretację wiersza "Bambo". A na sam koniec były pozdrowienia od wychowanków zespołów rewalidacyjno – wychowawczych.

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

My i gigantyczne owady w "Owadolandii"

Cudze chwalicie, a "Owadolandii" w Wojciechowie nie znacie. Do dziś nie odwiedzaliśmy tego miejsca leżącego od nas niecałe 12 km. Jednak w dniu 22 czerwca 2017r. udało nam się zorganizować wyjazd - piknik do Parku Edukacyjno – Rekreacyjnego dla 13 uczniów Przeszliśmy ścieżką edukacyjną, oglądając gigantyczne owady: mrówki, pszczoły, osy, ćmy i inne. Na warsztatach każdy uczestnik "zrobił sobie owada" malując farbami odlewy gipsowe. Obserwowaliśmy hodowlę patyczaków. Uczniowie świetnie bawili się na placu zabaw. Było też ognisko z pieczeniem kiełbasek. Pogoda nam dopisała i wszyscy świetnie wypoczywali w tym uroczym zakątku. Czego można więcej chcieć? Polecamy to miejsce z gigantycznymi owadami, tym którzy jeszcze tutaj nie byli.

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


"Święto Rodziny"

To była wspaniała, wzruszająca uroczystość. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie w dniu 27 maja wraz ze swoimi najbliższymi obchodzili Święto Rodziny.

To już tradycyjne wydarzenie w Zespole Szkół , tym razem, jak co roku, zaproszono na Święto Rodziny mamy i tatusiów, ale też dziadków i rodzeństwo uczniów. Byli też oczywiście przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Dzień Rodziny jest dobrą okazją do tego, aby poświęcić więcej czasu naszym uczniom przez ich najbliższych ale również do indywidualnych spotkań z nauczycielami i wychowawcami. Rodzina i tworzone w niej więzi stanowią, poza systemem oświaty, bezwzględnie podstawowy fundament kształtowania rozwoju naszych uczniów ,doskonaleniu ich kompetencji społecznych , systemu wartości potrzebnych do funkcjonowania w życiu jako ucznia , kolegi czy przyjaciela.

Nasi uczniowie w programach artystycznych zaprezentowali się jako doskonali aktorzy. Występy dostarczyły widowni wielu wrażeń. Był czas na żarty i śmiech oraz momenty, w których niejednemu z najbliższych zakręciła się łza w oku

Pani Dyrektor ZSS przy DPS w Matczynie Renata Rejnowska podziękowała rodzicom za zaangażowanie, wspieranie przedsięwzięć oraz wkład w pracę i życie szkoły bieżącym roku szkolnym.

Uczniowie z okazji Dnia Dziecka otrzymali prezenty ufundowane przez Jeronimo Martins Polska S.A. – "Biedronka" z Centrum Dystrybucyjnym w Lubartowie.

Zaś poczęstunek zapewnili nam: Piekarnia i Cukiernia „Mielnik” w Niedrzwicy Dużej, Sklep Spożywczy p. Haliny Piotrowskiej w Strzyżewicach, Mini Market Spożywczy w Babinie oraz F.P.H.U. "Jasiek" Sp. J A.A. Jaśkowskich w Niedrzwicy Dużej.

Tekst: Edyta Wojtaszko - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


BAJKOTERAPIA

We wtorek 23.05.17r. wzięliśmy udział w zakończeniu projektu "Bajkoterapia" w SP zMatczynie, który prowadziła p. Agnieszka Piłat. Obejrzeliśmy super przedstawienie "Sąd nad książką" w wykonaniu uczniów ze SP w Babinie, wysłuchali wierszy wykonanych przez gospodarzy oraz odebrali dyplomy za udział w projekcie.

Dzięki nawiązanej przeze mnie współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną z Bełżycach - filia w SP w Matczynie od września 2016r. odbywają się w naszej szkole spotkania z książką prowadzone przez bibliotekarza - panią AgnieszkęPiłat. W prowadzonych zajęciach uczestniczą regularnie uczniowie zespołów edukacyjno - terapeutycznych i grupy przedszkolnej.

W tym semestrze p. Agnieszka rozmawiała z uczniami o emocjach, które wszyscy mamy. Poszukiwali oni, gdzie mieszka złość, jak sobie z nią radzić. Innym razem odkrywaliśmy nasze talenty podczas spotkania "każdy z nas jest wyjątkowy". Z "Żółtym balonikiem" malowaliśmy i bawiliśmy się balonami.

Dziękujemy p. Agnieszce za spotkania w tym roku szkolnym i mamy nadzieję na powtórkę w następnym.

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


"KSIĄŻKI SŁOWEM MALOWANE"

"Dziś są książki imieniny ..." – tak dnia 15 maja 2017r. rozpoczął się uroczysty apel "Książki słowem malowane"". Obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza wręczając upominki pani dyrektor M.z Widelskiej i pani A. Piłat - bibliotekarce z Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach. Uczestnicy poznali "Dzieje książki" przedstawione przez p. A. Piłat, wzięli udział w konkursach "Jaka to bajka?", "Bajkowe zagadki", opowiadali bajki siedząc w Fotelu Bajarza i przypomnienieli lub zapoznali się z "Prośbami książki"". Wszystkie działania zostały nagrodzone tematycznymi nagrodami, które podarowali nam: p. A. Porębiak z Księgarni w Bełżycach, p. G. Kamiński ze Sklepu Wielobranżowego "Topa-z" oraz pani dyrektor biblioteki.

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


"JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE"

Żaneta Pyska – uczennica kl. II "B" przysposabiającej do pracy dnia 27 kwietnia 2017r. uczestniczyła w rozstrzygnięciu XII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Jestem bezpieczny na drodze" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie. Otrzymała wyróżnienie i nagrodę rzeczową za wykonaną pracę pod kierunkiem pani Anety Frąk - Tuziemskiej.

Na konkurs napłynęło ponad 50 prac ze Szkół Przyspasabiających do Pracy m.in. z Krasnegostawu, Lublina, Załucza, Dorohuska,Radzynia Podlaskiego. Gratulacje!!!

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria


X INTEGRACYJNY KONKURS PLASTYCZNY
pt."Moja ulubiona posta z baśni Andersena"
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH przy DPS w MATCZYNIE


26 kwietnia w naszej szkole odbył się X jubileuszowy finał integracyjnego konkursu andersenowskiego.

W tej edycji uczestnicy mieli możliwość przedstawienia w swojej pracy ulubionej postaci z baśni Andersena.

Mieliśmy okazję podziwiać zarówno Królową Śniegu, jak i brzydkie kaczątko, cesarza i wiele innych postaci przedstawionych bardzo pomysłowo, z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

Zaproszeni goście, laureaci oraz cała szkolna społeczność obejrzeli przedstawienie pt.: "Sen o Andersenie" w którym bohaterowie poszczególnych bajek i baśni paradowali przed publicznością niczym w dziecięcym śnie. Zastępca Burmistrza Bełżyc Pan Marcin Olszak oraz Pani Naczelnik Beata Brudzisz – Janiszewska nie szczędzili nam słów uznania i pochwał.

Następnie Pani Dyrektor wraz z Panem Marcinem Olszakiem wręczyli nagrody laureatom..Fundatorem nagród za pierwsze miejsce był Burmistrz Miasta Bełżyce, któryt od kilku lat obejmuje patronat nad naszym konkursem.

Finał konkursu uświetniło premierowe wystawienie przedstawienia "Pasterka i kominiarczyk" w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie. Przedstawienie powstało dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli: Katarzyny Orzeł, Justyny Bieleckiej i Dariusza Orłowskiego.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, a zwycięzcami zostali:

Kategoria I - dzieci przedszkolne

I miejsce - Maja Dybalska – Samorządowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach

II miejsce -Dorota Podlaska – Szkoła Podstawowa w Matczynie

III miejsce - Irmina Smoleń – Samorządowe przedszkole Publiczne w Bełżycach

Kategoria II - uczniowie szkoły podstawowej:

I miejsce - Bartosz Dobrowolski Szkoła Podstawowa w Chmielniku

II miejsce - Nikola Kalicka – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

II miejsce - Piotr Niezbecki – Szkoła Podstawowa w Matczynie

III miejsce - Krystian Duda – Szkoła Podstawowa w Chmielniku

KATEGORIA III - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

I miejsce - Joanna Borkowska – ZSS w Matczynie

II miejsce - Martyna Michalak – Specjalny Ośrodek Szkolno – wychowawczy w Załuczu

II miejsce - Kacper Flis – ZSS w Matczynie

III miejsce - Iwona Bielecka – ZSS w Matczynie

III miejsce - Bartłomiej Fac – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Załuczu

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Nikola Szajrych – SP w Chmielniku
 2. Martyna Zezula – SP w Babinie
 3. Malwina Fryc – SP w Babinie
 4. Mateusz Tatara – SOSW w Bystrzycy
 5. Michalina Czępińska – SP w Krzu
 6. Maja Tokarzewska – SP w Krzu
 7. Jakub Plewik – SP w Krzu
 8. Miłosz Ścibior – SP w Krzu
 9. Natalia Wideńska – SP w Krzu
 10. Iga Górniak – SP w Krzu
 11. Amelia Nowaczewska – Samorządowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach
 12. Klaudia Stachyra – SP nr 2 w Bełżycach
 13. Magdalena Migora – SP nr2 w Bełżycach
 14. Wiktoria Więckowska – SP nr2 w Bełżycach
 15. Weronika Maj – SP nr2 w Bełżycach
 16. Julia Walczak – SP w Matczynie
 17. Viktoria Kasperska – SP w Matczynie
 18. Oliwier Wójcik – SP w Matczynie
 19. Aleksandra Podlaska – SP w Matczynie
 20. Kinga Rusek – SP w Wojciechowie
 21. Lena Stachyra – SP w Wojciechowie
 22. Laura Woś – SP w Wojciechowie
 23. Gabriela Drobek – SOSW w Załuczu
 24. Beata Kowałko – Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Matczynie
 25. Zbigniew Lisica vel Janicki – Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie
 26. Piotr Howaniec – ZSS w Matczynie
 27. Marcin Dziewit – ZSS w Matczynie

Laureatom gratulujemy!

A za rok następna edycja. Kto wie, może losy naszych bohaterów zaczną się splatać.

Tekst: mgr Katarzyna Orzeł.

GaleriaSpotkanie wielkanocne w ZSS w Matczynie

Spotkanie wielkanocne w naszej szkole miało bardzo uroczysty charakter. Zgromadziło bowiem nie tylko społeczność szkolną, ale również uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Matczynie.

Wszyscy mieliśmy okazję obejrzeć spektakl wielkanocny w ich wykonaniu, który przybliżył nam obyczaje świąteczne oraz historię ukrzyżowania i Zmartwychwstania Chrystusa.

W wykonanie spektaklu włączyli się nauczyciele i pracownicy naszej Szkoły, zapewniając jego oprawę muzyczną.

Po spektaklu wszyscy zgromadziliśmy się przy wspólnym, wielkanocnym stole. Ksiądz proboszcz Leszek Niedźwiedź pobłogosławił wielkanocny stół i znajdujące się na nim pokarmy.

Wśród serdecznych życzeń „Wesołego Alleluja!” smakowaliśmy pyszne, tradycyjne potrawy.

Życzymy wszystkim naszym przyjaciołom i rodzinom radosnych Świąt i spokoju ducha płynącego ze Zmartwychwstania Chrystusa.

Wesołych Świąt !!!

Tekst: Katarzyna Orzeł - nauczyciel ZSS przy DPS .

GaleriaDZIEŃ ZDROWIA

Można powiedzieć, że „Światowy Dzień Zdrowia” wszedł już w cykl imprez obchodzonych corocznie w naszej szkole. W tym roku, korzystając ze sprzyjającej pogody, postanowiliśmy uczcić ten dzień w sposób aktywny, biorąc udział w sportowych zabawach na świeżym powietrzu.

Uczestnicy spotkania mieli za zadanie pomóc w odzyskaniu formy pewnemu zmęczonemu Jasiowi, w czym dzielnie wspierał ich zaprzyjaźniony Tygrysek oraz zagrzewało do działania hasło przewodnie tegorocznej imprezy "Sport to zdrowia podstawa, a dla nas dobra zabawa".

Na Sportowej Polanie ukryte zostały koperty,które uczestnicy drużyny Jasia i Tygryska musieli odnaleźć, a następnie wykonaćznajdujące się w nich poleceniazwiązane z aktywnością ruchową.

Do zadań, które przedstawiciele poszczególnych drużyn musieli wykonać należały: ćwiczenia gimnastyczne wg ilustracji, łapanie piłki na rzep, przeciąganie liny, odbijanie lotki, sadzenie kwiatków, gra w butelkowe kręgle, bieg slalomem, chodzenie po linie i szukanie ukrytego zajączka, rzut piłeczkami do tarczy oraz jazda na trójkołowym rowerze.

Wszystkie zadania wykonane zostały bardzo dobrze, co pomogło Jasiowi odzyskać siły. Najważniejsza jednak była radość ze wspólnej zabawyoraz pozyskana wiedza na temat tego, że wygrywa ten kto wytrwale ćwiczy, szanuje przeciwnika i u którego na twarzy gości uśmiech.

Tekst: Iwona Twardowska - nauczyciel ZSS przy DPS .

GaleriaI Powiatowa konferencja szkolnictwa specjalnego

W piątek 27 marca 2017 r. w Bychawskim Centrum Kultury z inicjatywy Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli, Powiat Lubelski zorganizował I Powiatową Konferencję szkolnictwa specjalnego. Współorganizatorami wydarzenia były Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy i Załuczu, Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.

Celem konferencji była prezentacja oferty edukacyjnej placówek kształcenia specjalnego prowadzonych przez Powiat Lubelski oraz zaprezentowanie rozwiązań w obszarze edukacji, terapii, opieki oraz wychowania skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin oferowanych przez szkolnictwo specjalne.

Konferencję rozpoczęła Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie, Beata Janiszewska-Brudzisz witając wszystkich gości, natomiast uroczystego otwarcia dokonał Starosta Lubelski Paweł Pikula, podkreślając jak ważnym ogniwem w systemie oświaty jest szkolnictwo specjalne.

Gość specjalny mgr Jacek Kielin zaprezentował wykład dotyczący sposobów rozmowy z dzieckiem. Z wielką pasją i zaangażowaniem opowiadał o kontaktach międzyludzkich oraz o emocjach jakie im towarzyszą.

Dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie zaprezentowały przedstawienie pt." Królewna Śnieżka". Wychowankowie szkoły wcielili się w role aktorów przedstawiając występ w sposób nowatorski, budzący wiele emocji pod względem formy przedstawienia i bardzo interesujący.

Kolejnym punktem programu była prezentacja oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, którą zaprezentowała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy – Bożenka Filipek.

Przekazanie dobrych praktyk rodzicielskich przez rodziców jest najlepszą formą wymiany doświadczeń. Pani Monika Warda w sposób szczególny, płynący prosto z serca podzieliła się swoimi doświadczeniami z uczestnikami konferencji, uwzględniając zakres pomocy udzielanej dzieciom w ośrodkach.

Druga część konferencji przebiegała pod hasłem – warsztaty jako najlepszy sposób poznania oferty. Specjaliści z poradni i ośrodków przeprowadzili szereg warsztatów m.in. EEG Biofeedbac, integracje sensoryczne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, autyzm, logorytmika, ceramika oraz platforma badań zmysłów, a także udzielali indywidualnych konsultacji.

Konferencję uatrakcyjniły stoiska wystawiennicze placówek kształcenia specjalnego, Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie.

A oto wiersze uczniów odczytane podczas konferencji przez p. Henryka Dudziaka.

Krzysztof Marzec – klasa V c

Tacy sami

Ludzie ich odpychają,
za odrzutka mają,
a niektórzy bardzo
ich kochają

Ludzie się z nich śmieją,
palcami wytykają,
a oni to wszystko,
dzielnie przeżywają.

Zdrowi ich nie dostrzegają,
patrzą jak na stwora,
dużym łukiem omijają,
a wystarczy pokora.

Są ludzie zdrowi,
są ludzie ładni,
są i wśród nas
niepełnosprawni.

Ludzie chcą pomagać,
rehabilitować
i chociaż grosikiem
konta ich wspomagać.

To fakt, są chorzy,
to fakt, są inni,
a my musimy
być tolerancyjni.

Człowieku, po co się wstydzić,
Głowę w piasek chować,
Bądźmy tolerancyjni,
Trzeba się integrować.Natalia Zgrzywa – klasa V c

"Niepełnosprawni"

Podajmy im pomocną rękę,
Niech wózek nie stanowi dla nich udręki.

Odrzućmy swoje lenistwa,
By dotrzeć do nich z bliska.

Bo choć nie mają ręki lub nogi,
To nie takie straszne, by wspólnie
Przejść przez wysoki próg,
Dojść na same szczyty gór.

Gdy będziemy się z nimi wspierali,
To będziemy dobrzy i wspaniali.
Postarajmy się realizować ich marzenia,
Wtedy będą lepsze ich spełnienia.

Niepełnosprawni są wśród nas,
Nie odtrącajmy ich od siebie,
Nie omijajmy ich z daleka,
Pokażmy im szczęśliwszy świat.
Współpraca "OLIGUSA" z ZSS przy DPS w Matczynie

Stowarzyszenie „Oligus” od czasu powstania działa na rzecz uczniów ZSS przy DPS w Matczynie.

W bieżącym roku szkolnym zrealizowało trzy zadania publiczne:

 1. "Andersen znany i lubiany” współfinansowane przez Powiat Lubelski. Zadanie to było połączone ze Świętem szkoły. Dzięki niemu uczniowie uczestniczyli m.in. w konkursie plastycznym z nagrodami dotyczącym patrona; oglądali występ cyrku „Fokus”, został zakupiony poczęstunek na uroczystość.
 2. "Warsztaty muzyczne podnoszące jakość działań integracyjnych” współfinansowane przez Województwo Lubelskie, a administrowane przez ROPS w Lublinie. Dziewięciu pracowników i przyjaciół naszego Stowarzyszenia wzięło udział w warsztatach. Nabyte umiejętności wykorzystali już podczas przygotowania i wystawiania Jasełek szkolnych. Zakupiono z projektu: przenośny sprzęt nagłaśniający, laptop, mikrofony, pulpity do nut i orkiestrowy.
 3. "Nie muszę mówić, by się porozumiewać" współfinansowane przez Województwo Lubelskie, a administrowane przez ROPS w Lublinie. Dziesięciu uczniów podnosiło swoje kompetencje komunikacyjne korzystając ze specjalistycznych zajęć prowadzonych przez trzech nauczycieli. Zakupiono: dwa laptopy, kamerę, laminarkę, komunikatory, oprzyrządowanie wspomagające, artykuły: papiernicze, pasmanteryjne i spożywcze. .

I tak działamy dla dobra wspólnego: współfinansując projekty, wspomagając uroczystości i imprezy szkolne ze środków pozyskanych m.in. z 1 % podatku; pozyskując Darczyńców i darowizny.

Oto link do wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2016 z przekazaniem 1% podatku na nasze Stowarzyszenie "OLIGUS".


Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - Pit-37, 36 i pit-36l 2017

Tekst: Aneta Frąk – Tuziemska – nauczyciel ZSS przy DPS i prezes Stowarzyszenia "Oligus".Bal karnawalowo - walentynkowy

I oto nadszedł ten długo oczekiwany dla nas dzień.

Dzień, w którym odbył się bal karnawałowy. Ten bal był wyjątkowy, gdyż mogliśmy świętować także Walentynki. Szkolny hol zamienił się w salę balową, a my pięknie prezentowaliśmy się w specjalnie na ten dzień przygotowanych strojach.

Tańcom i pląsom nie było końca, humory dopisywały i każdy z wielkim przejęciem brał udział w fantastycznych konkursach.

Podczas specjalnej prezentacji kostiumów wyróżnieni zostali: Jaś i Małgosia, Fajne dziewczyny, Harry Potter oraz Pani Biedronka. Na królową balu została wybrana Aneta Szablewska z POW, a na króla Łukasz Czobot. Królewska para odtańczyła taniec honorowy, a następnie wszyscy zapozolowali do pamiątkowej fotografii.

Na koniec raczyliśmy się wyśmienitym słodkim poczęstunkiem. Aż żal było kończyć taką zabawę, ale już szykujemy się na następną za rok…

Tekst: Anita Woźnicka - nauczyciel ZSS przy DPS .

GaleriaFESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK „JEZUSA NARODZONEGO WITAJMY” W BYSTRZYCY

Na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w SOSW w Bystrzycy w dniu 1 lutego 2017r. wystąpiło czworo uczniów naszej szkoły. Katarzyna Nowakowska zaśpiewała piosenkę „Święty Mikołaj”, którą przygotowała pod kierunkiem p. J. Chwaszczewskiej. Żanetę Pyskę wspomagała p. A. Frąk – Tuziemska, a uczennica wykonała kolędę „Gdy śliczna Panna”. Duet: Sebastian Ziomko i Mikołaj Postój z akompaniamentem gitarowym w wykonaniu p. A. Wójtowicza zaśpiewał kolędę „Bóg się rodzi”. Wszyscy nasi uczniowie otrzymali wyróżnienia. Oprócz własnych występów podziwialiśmy wykonania kolęd, czy pastorałek koleżanek i kolegów z innych ośrodków specjalnych oraz zaprzyjaźnionych z SOSW w Bystrzycy szkół masowych. Śpiewom towarzyszyła piękna anielska dekoracja sali gimnastycznej. Natomiast artyści swoimi strojami nawiązywali do Świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło m.in. zastępów anielskich, Matki Boskiej z dzieciątkiem, św. Józefa, pasterzy oraz wielu innych barwnych postaci.

Wysłuchaliśmy też koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki” z Bychawy.

Bardzo lubimy uczestniczyć w festiwalu!!! Dziękujemy za zaproszenie!

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

GaleriaSpotkanie noworoczne.

W dniu 31.01.2017r. w progach naszej szkoły zawitało wielu znakomitych gości. Przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego z panem Starostą Pawłem Pikulą na czele, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, władze gminy Bełżyce oraz nasi dobroczyńcy i sponsorzy.

Wszystkim zgromadzonym nasi uczniowie zaprezentowali niezwykłe i pełne magicznej atmosfery "Jasełka".

Wśród migających gwiazdek i zapachu kadzidła płynęły dźwięki żywej muzyki.

Goście nagrodzili nasz występ gromkimi brawami, a Pan Starosta podarował wszystkim uczniom dużo, dużo tak lubianych przez nich słodyczy.

Tekst: Katarzyna Orzeł - nauczyciel ZSS przy DPS .

GaleriaW BAŚNIOWY ŚWIECIE MUMINKÓW

W piątek 16.12.16r. uczniowie, którzy wykonali prace na konkurs plastyczny "W baśniowy świecie Muminków" uczestniczyli w jego finale w Szkole Podstawowej w Matczynie. Konkurs zorganizowała Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach Filia w Matczynie oraz Biblioteka szkolna w SP w Matczynie. Uczestniczyli w nim chętni uczniowie naszej szkoły i SP w Matczynie.

Podczas uroczystości wręczenia nagród obejrzeliśmy dwie prezentacje multimedialne. Jedną o Tove Jansson zaprezentowaną przez bibliotekarza PBW w Lublinie pana Piotra Króla oraz drugą o mroźnej, bajkowej Finlandii w wykonaniu geografa -pani Magdaleny Pietrzak.

Oto nagrodzeni uczniowie ZSS: Mikołaj Romański i Damian Jóźwik zajęli III miejsce wśród przedszkolaków, Iza Panasiuk otrzymała wyróżnienie w kategorii uczniów kl.I-III; MarcinGajer - I miejsce w kategorii klas IV - VI. Natomiast w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej: I miejsce – Kasia Nowakowska; II miejsce- Żaneta Pyska, III miejsce – Łukasz Czobot i Joanna Borkowska, a wyróżnienia otrzymali Iwona Bielecka i Mateusz Zdybniewski. Gratulujemy laureatom konkursu!!!

Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele: Ewa Gostyńska – Szłapa, Edyta Wojtaszko, Justyna Bielecka, Joanna Chwaszczewska i Aneta Frąk – Tuziemska.

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

GaleriaSPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ.

Dzięki nawiązanej przeze mnie współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Bełżycach - filia w SP w Matczynie od września 2016r. odbywają się w naszej szkole spotkania z książką prowadzone przez bibliotekarza - panią AgnieszkęPiłat. W prowadzonych zajęciach uczestniczą regularnie uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych i grupy przedszkolnej. Pani Agnieszka przypomniała uczniom wiersz "Lokomotywa", bajkę "Złota rybka"; zapoznała ich z: jedną z przygód Muminków "Muminek i gwiazdka z nieba" oraz opowiadaniami "Wizyta św. Mikołaja" i "Żółty balonik".

Trzeba przyznać, że zajęcia są bardzo lubiane przez uczniów, a proponowane przez panią tematyczne: puzzle, zagadki, malowanki, quizy, gry zręcznościowe czy zabawy zabierają naszych wychowanków do świata fantazji, bajek i dają im wiele radości. Poza tym uczniowie i nauczyciele wypożyczają książki z mobilnej biblioteki pani Agnieszki i tym sposobem wzrasta czytelnictwo w naszej szkole.

Chętni uczniowie wzięli udział w Konkursie Plastycznym "W baśniowy świecie Muminków" organizowanym przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Bełżycach Filia w Matczynie oraz Bibliotekę szkolną w SP w Matczynie oraz uczestniczyli w uroczystym finale w SP.

Nasze spotkania z książką będą odbywały się również w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego.

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

GaleriaHola hola pasterze z pola ...

Aniołki maleńkie jak wróbelki rozpoczeły tegoroczne Jasełka w naszej szkole.

Bajkowa sceneria wigilijnego wieczoru tworzyła niepowtarzalny i wzruszający nastrój.

Przy dźwiękach żywej muzyki przybywali do stajenki pastyszkowie i królowie, którym drogę wskazywali aniołowie. Tradycyjnie, aktorami byli uczniowie i pracownicy szkoły.

Po Jasełkach wszyscy zgromadzeni spotkali się przy wigilijnym stole. W miłej i życzliwej atmosferze zewsząd płyneły świąteczne życzenia.

Zdrowych i Wesołych Świąt !

Tekst: Katarzyna Orzeł - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria06.12.2016R. – WIZYTA ŚW. MIOŁAJA W ZSS PRZY DPS W MATCZYNIE

Jak co roku, tak i w tym, w dniu 6 grudnia do naszej szkoły zawitał Święty Mikołaj ze specjalną wizytą. Towarzyszyła mu Śnieżynka, która była dla Mikołaja nieocenioną pomocą. Wszyscy uczniowie zebrani na holu, nie mogli doczekać się wymarzonego prezentu.

Jak zwykle Mikołaj bardzo się postarał i wręczył każdemu z uczniów i wychowanków ten indywidualny, wyczekany i wymarzony. Pracownicy szkoły otrzymali słodkie cukiereczki. Podarunek „kosztował”: piosenkę, wiersz, taniec czy też przycupnięcie na kolanach Mikołaja. Wizyta Świętego Mikołaja przyniosła wszystkim wiele radości.

Należy jeszcze wspomnieć o pomocnikach Mikołaja – Elfach. Prezenty nie byłyby tak zindywidualizowane, gdyby nie pomoc wielu cudownych Elfów, które wspomogły i uczestniczyły w tym wydarzeniu.

Przygotowaniem Mikołajek, zajęła się prezes naszego Stowarzyszenia „OLIGUS”, a zarazem nauczyciel – pani Aneta Frąk – Tuziemska, która niestrudzenie organizuje je od kilku lat. We współpracy z kilkoma pracownikami ZSS i Księdzem Proboszczem L. Niedźwiedziem już w listopadzie zorganizowała Mikołajkowy Kiermasz Rzeczy Różnych na terenie parafii w Matczynie. Dzięki ofiarności parafian udało się zebrać pieniądze na wymarzone prezenty. Pani Aneta pozyskała również na ten cel darowiznę z „Klimapolu”, dary rzeczowe z Księgarni p. A. Porębiak w Bełżycach, a także słodycze ze sklepów spożywczych: p. H. Piotrowskiej w Strzyżewicach, p. M. Wójtowicza w Babinie i p. Jaśkowskich w Niedrzwicy Dużej

Serdecznie dziękujemy wszystkim Elfom!!!

Mamy nadzieję, że za rok ponownie spotkamy się ze Św. Mikołajem.

Tekst: Barbara Grzegorczyk - nauczyciel ZSS przy DPS.

GaleriaBAL ANDRZEJKOWY

23 listopada naszą szkołę otoczyła magia czarów i wróżb. Tego dnia bowiem odbyła się długo oczekiwana Zabawa andrzejkowa. Muzykę wybrali sami uczniowie, tak więc nogi same rwały się do tańca.

Urozmaiceniem zabawy były nieodzowne w tradycji andrzejkowej wróżby. Każdy z uczestników mógł wywróżyć sobie przyszłość lub poznać imię przyszłej sympatii.

Zabawne konkursy, a szczególnie jedzenie bitej śmietany bez użycia rąk, wywoływały salwy śmiechu wśród kibiców.

Słodki poczęstunek był jak zawsze mile widziany przez uczestników zabawy. Z żalem tańczyliśmy ostatni tego dnia taniec.

Czekamy teraz na karnawał!!!

Tekst: Katarzyna Orzeł - nauczyciel ZSS przy DPS .

Galeria
Granty i dotacje ze źródeł krajowych - jak zebrać pieniądze na remont klasy i inne bieżące potrzeby szkoły

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Poznań, 30 listopada 2016 r.

Kraków, 2 grudnia 2016 r.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jak stworzyć projekt, aby był odpowiedzią na bieżące potrzeby placówki i przyniósł jej wymierne korzyści w krótkim czasie,
 • w jaki sposób wybrać taki program grantowy, który najbardziej będzie pasował do potrzeb Państwa placówki,
 • jak wykazać, że projekt realizuje kryteria naboru nam przykładach konkretnych konkursów,
 • z czego wybrać grant - szczegółowy przegląd źródeł krajowych,ełniać partner,
 • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: http://siegnijpogrant.edu.pl/

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 2 lutego i 29 marca 2017 r. miną najbliższe terminy składania wniosków przez wszystkie typy placówek publicznych i niepublicznych na dofinansowanie z programu Erasmus+ dla sektora „Edukacja szkolna” (KA1 i KA2).

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

 1. zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
 2. zagraniczne kursy nauki języka dla pracowników placówek,
 3. tzw. "wymianę" uczniów między szkołami,)
 4. wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
 5. wyjazdy w celu nauczania w zagranicznej placówce na okres do 2 miesięcy,
 6. wymianę dobrych praktyk między placówkami.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+” -praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Poznań, 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, 8 grudnia 2016 r.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 2 lutego i 29 marca 2017 r.
 • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji "Mobilność kadry", oraz "Partnerstwa Strategiczne",
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
 • jak zaplanować wydatki budżetowe, aby uzyskać 100% finansowania projektu,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki, np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: http://szkoleniaerasmus.org/edukacja-szkolna/

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.
"Święto Szkoły" z "Andersenem znanym i lubianym"

Dnia 14 października 2016r w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie odbyła się coroczna już uroczystość, czyli ,"Święto Szkoły". Podczas tego spotkania cała społeczność szkolna oraz nasi ,"najbliżsi sąsiedzi" z Ośrodka Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie świętowali wspólnie Dzień Edukacji, pasowanie na ucznia klas I Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Nasz Zespół Szkół Specjalnych przy DPS powstał 1 października 1997r. i stąd nasze cykliczne święto. Za rok będzie to 20 okrągła rocznica powstania placówki. Poza tym patronem Szkoły Podstawowej jest H. Ch. Andersen i stąd tematyka konkursu plastycznego.

Pasowani uczniowie i ich koledzy rozbawili nas swoimi występami: "Trzech tenorów z orkiestrą" i interpretacją piosenki disco polo oraz wprowadzili w melancholijny nastrój piosenką „Opadły mgły”.

W dobry humor wprowadziło nas również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Andersen znany i lubiany"zorganizowanego przez Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym ,,Oligus” w Matczynie. Projekt ten był dofinansowany przez Powiat Lubelski. Nasze ,,konkursowe jury” miało dużo pracy gdyż wpłynęło 55 prac. Podopieczni naszego Stowarzyszenia, czyli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie wykonali ich 31, uczestnicy zajęć Ośrodka Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych 13, Dziennego Centrum Aktywności przy DPS w Matczynie 11.

Oto laureaci:

I nagroda; Katarzyna Nowakowska (Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie, praca pod kierunkiem pani J.Chwaszczewskiej)

II nagroda; Zofia Tkaczyk (Dzienne Centrum Aktywności w Matczynie, praca pod kierunkiem pani A. Ziółkowskiej-Leśnej)

III nagroda; Alicja Baran (Ośrodek Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych w Matczynie, praca pod kierunkiem pani M.Sitarz)

Wyróżnienia:

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Matczynie: Dorota Wróbel (praca pod kierunkiem pani M.Pintal), Aleksandra Fedorowicz (praca pod kierunkiem pani A. Ziółkowskiej-Leśnej), Mirosława Karpik (praca pod kierunkiem pani M.Pintal), Mateusz Furdyna (praca samodzielna)

Podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych w Matczynie:

Iwona Stróżak (praca pod kierunkiem pani M.Sitarz), Monika Mazurek praca pod kierunkiem pani M.Jasińskiej), Zbigniew Lisica vel Janicki praca pod kierunkiem pani M.Sitarz)

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie:

Żaneta Pyska (praca pod kierunkiem pani A. Frąk-Tuziemskiej), Łukasz Czobot (praca pod kierunkiem pani J.Chwaszczewskiej), Justyna Jędrasik (praca pod kierunkiem pani K.Orzeł), Ewa Woźniak (praca pod kierunkiem pani J.Chwaszczewskiej), Piotr Grajewski (praca pod kierunkiem pani I.Ponieważ), Sebastian Ziomko (praca pod kierunkiem pani E.Wojtaszko), Marcin Gajer (praca pod kierunkiem pani J.Bieleckiej), Karolina Capała (praca pod kierunkiem pani K.Turzynieckiej.)

Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych prac zostali obdarowani okolicznościowymi dyplomami oraz upominkami. Oczywiście gratulacjom i oklaskom nie było końca. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie podczas uroczystości.

Organizatorzy dzięki dofinansowaniu zadania publicznego "Andersen znany i lubiany" mogli zakupić pyszny poczęstunek dla uczestników.

Miłym akcentem kończącym dzisiejszy dzień był występ artystyczny cyrku ,,FOKUS”, sfinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Wszystkich zainteresowanych twórczością pokonkursową zapraszamy do obejrzenia prac na wystawie, którą organizujemy na terenie Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach.

Tekst: Elżbieta Saczuk - nauczyciel ZSS przy DPS

Galeria


ARTYSTYCZNA JESIEŃ W ZAŁUCZU

W dniu 05.10.2016 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: Anetą Frąk- Tuziemską, Justyną Bielecką, Katarzyną Orzeł, Izabellą Ponieważ oraz Dariuszem Orłowskim wzięli udział w IV Przeglądzie „Artystyczna Jesień w Załuczu”. Jako pierwsi swoje umiejętności teatralne zaprezentowali uczniowie w spektaklu muzyczno- ruchowym „Świniopas”. Następnie swoje zdolności wokalne zaprezentowała Żanetka, uczennica klasy Przysposabiającej do Pracy, która wykonała piosenkę Starego Dobrego Małżeństwa pt. „Opadły mgły”. Dodatkowo Sebastian, Marcin, Dawid oraz Malwina uczestniczyli w organizowanym plenerze malarskim.

Nasze występy nagrodzone zostały gromkimi brawami widowni. Pobyt w placówce dodatkowo umilał nam przygotowany poczęstunek: pyszne gorące kiełbaski oraz słodkie ciasteczka. Z wielkimi emocjami oraz niecierpliwością czekaliśmy na wyniki obrad jury, które bardzo długo obradowało decydując o przyznaniu nagród. Okazało się, że wysiłek i zaangażowanie włożone w przygotowanie występów opłaciło się. Otrzymaliśmy piękną statuetkę, dyplom oraz słodycze. Zadowoleni i uśmiechnięci wracaliśmy z myślą, że na pewno powrócimy tutaj za rok na kolejną Jesień w Załuczu……

Tekst: Justyna Bielecka - nauczyciel ZSS przy DPS

Galeria


"Rozpoczecie roku szkolnego..."

1 września nasza szkoła powitała w swoich progach uśmiechnietych i wypoczętych członków społeczności szkolnej.

O godzinie 9:00 wszyscy uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej w Kościele w Matczynie. Następnie uczniowie i ich rodzice spotkali się z wychowawcami.

Był również czas na wspólne spacery, podczas których uczniowie opowiadali o swoich wakacyjnych przygodach i wrażeniach.

Przed nami kolejny rok szkolny 2016/2017. Mamy nadzieję, że będzie się dużo i dobrze działo!

Tekst: Katarzyna Orzeł - nauczyciel ZSS przy DPS


Rok szkolny 2015/2016


SUKCESY PLASTYCZNE NASZYCH UCZNIÓW

W niedzielę 12 czerwca 2016r. nasi uczniowie odbierali nagrody za udział w konkursach plastycznych. W południe podczas III Targów Pszczelarzy i Rzemiosła Pszczelarskiego pani A. Frąk – Tuziemska odebrała z rąk Pana Starosty – Pawła Pikuli wyróżnienia dla naszych uczniów: Piotra Grajewskiego, Sabiny Smolak z Gimnazjum oraz Żaneta Pyski z kl. I przysposabiającej do pracy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "W świecie pszczół - w ulu" w ZST w Pszczelej Woli. Natomiast podczas Dni Bełżyc nagrody z rąk Burmistrza Bełżyc – Ryszarda Góry oraz pani M. Widelskiej dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach odebrali osobiście: Żaneta Pyska za II miejsce, Bartek Majkowski za III miejsce i wyróżnienie - Piotr Grajewski. Wzięli oni udział w Konkursie Plastycznym "Fantastyczne Bełżyce – jak widzę moje miasto za 100 lat". Uczniowie wykonali swoje prace pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Borowiec i Anety Frąk-Tuziemskiej. Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!!!

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS

GaleriaWYJAZD NA FESTYN O GODNOŚĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PONIATOWEJ

Dnia 05.06.2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w corocznym Festynie o Godność Osoby Niepełnosprawnej w Poniatowej. Zaprezentowaliśmy tam inscenizację muzyczno- ruchową pt. „Świniopas”. Wszyscy świetnie się bawili korzystając z atrakcji festynu: loterii fantowej, oglądaniu pokazu motocykli, żonglerki. Podczas pikniku wystawiliśmy również prace naszych uczniów na specjalnie przygotowanym stoisku. Kolorowa scenografia przedstawienia, odpowiednio dobrana muzyka oraz wspaniała gra naszych młodych aktorów wzbudziła zachwyt zgromadzonej publiczności i zapewniła nam gromkie brawa. Otrzymaliśmy atrakcyjne nagrody, słodycze oraz pamiątkowy dyplom. Szczęśliwi i zadowoleni lecz bardzo zmęczeni uczniowie wieczorem dotarli do Matczyna. Z pewnością powrócimy tam za rok……………

Tekst: Justyna Bielecka - nauczyciel ZSS przy DPS

Galeria"Święto Rodziny"

5 czerwca 2016 r. w naszej szkole odbyło się coroczne spotkanie rodzin naszych uczniów z całą społecznością szkolną. „Święto rodziny” jest najbardziej oczekiwaną imprezą w całym roku szkolnym. Chociaż większość dzieci ma w miarę systematyczny kontakt z najbliższymi . to są również tacy, którzy ze względu na dużą odległość od domu rodzinnego widują się z rodziną tylko w tym dniu. Tym bardziej chwile te są dla nich bezcenne.

Uroczystość zainaugurowała msza święta, odprawiona na terenie szkoły przez proboszcza Leszka Niedźwiedzia, której to oprawę muzyczną zapewnili nauczyciele szkoły.

Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli prezentację multimedialną o działalności szkoły. Był również czas na zaprezentowanie osiągnięć naszych uczniów, którzy pod kierunkiem nauczycieli przygotowali część artystyczną. .

Podsumowaniem imprezy było przedstawienie ilustrowane muzyką pt.: "Świniopas" zaprezentowane przez działającą w szkole grupę teatralną "Iluzja" .

Po emocjach dla ducha, było również coś dla ciała. Po uroczystościach wszyscy zebrani udali się na słodki poczęstunek. Był to również czas na indywidualne rozmowy z wychowawcami dzieci.

No cóż, czas szybko płynie, a następne spotkanie już za rok!

Tekst: Dariusz Orłowski - nauczyciel ZSS przy DPS

GaleriaPODRÓŻOWAĆ TO ŻYĆ

"Podróżować to żyć" tak powiedział patron naszej szkoły - Hans Christian Andersen. Dlatego też, aby pełnią życia mogli żyć podopieczni „OLIGUSA”, a zarazem uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie dnia 2 czerwca 2016r. uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Zamościa. Została ona zorganizowana przez Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym ,,OLIGUS”, które pozyskało na tę wycieczkę dofinasowanie z PFRON przez Starostwo i PCPR w Lublinie oraz wykorzystało też środki zbierane z 1 % podatku.

Zamość był bardzo dobrym miejscem na wyjazd rekreacyjno – turystyczny dla naszych podopiecznych, gdyż jest: na tyle blisko, aby można było zorganizować atrakcyjną jednodniową wycieczkę, jest dostosowany do wózków inwalidzkich i zawiera wiele walorów: edukacyjnych i turystycznych (Ogród zoologiczny, Ratusz z Rynkiem i Starówką), ekologicznych i przyrodniczych ( położenie Zamościa na Roztoczu, kontakt ze zwierzętami w zoo) oraz rekreacyjnych (plac zabaw w zamojskim zoo, spacer po Starówce).

Wycieczka przyczyniła się do efektywniejszej rehabilitacji naszych uczniów.

Dla niektórych z nich było to jedno z najważniejszych wydarzeń w ich życiu. Takie wyjazdy szczególnie dla osób na wózkach zdarzają się rzadko, gdyż jest to duże i trudne zadanie logistyczne dla organizatorów – opiekunów. W wycieczce wzięło udział 35 uczniów.

Wyjazd ten wpłynął na zwiększenie aktywności ruchowej, poznawczej i edukacyjnej jej uczestników. Z wycieczką wiązał się szereg pozytywnych emocji wpływających na podwyższenie swojej samooceny, relacji w grupie oraz na niwelowaniu barier społeczno- kulturowych.

Dofinansowanie było przeznaczone na: wejściówki do zoo, wynajęcie autokaru, obiad dla uczestników, zakup artykułów jednorazowego użytku, spożywczych, napojów na wycieczkę, wywołanie zdjęć z wycieczki, zakup stojaka dwustronnego do ekspozycji zdjęć.

Istnieje nadal potrzeba organizacji tego typu wycieczek dla naszych uczniów i podopiecznych. A przecież nie byliśmy jeszcze w Krainie Rumianku w Hołownie???

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS

Galeria


"KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT"

Te słowa wypowiedziane kiedyś przez J. Korczaka są aktualne cały czas. Jedną z najpiękniejszych rzeczy jest możliwość dawania dzieciom tyle radości, aby słyszeć ten śmiech. Taka okazja wywołania uśmiechu na ustach naszych uczniów nadarzyła się 1 czerwca 2016r. Dzięki naszym cudownym Darczyńcom właśnie dziś nasze duże i małe dzieci mogły otrzymać po drobnym prezencie i słodkim poczęstunku na Dzień Dziecka. Zawdzięczamy to takim "Aniołom" jak: Sklepowi "Topa-z", Biuru Usługowo - Handlowemu p.Franciszka Dula, Księgarni p. Anny Porębiak z Bełżyc; Firmie "Diana" i "Jasiek" z Niedrzwicy Dużej; Sklepowi p.H. Piotrowskiej ze Strzyżewic i Mini Marketowi z Babina. Dziękujemy !!! O pozyskanie prezentów i organizację tego dnia postarała się Prezes "OLIGUSA" - Aneta Frąk-Tuziemska. I dzięki temu cały świat mógł śmiać się z naszymi uczniami.

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS

GaleriaPOKAZY STRAŻACKIE NA TERENIE DPS

Nasi uczniowie w dniach 23-25.05.2016r. mieli możliwość uczestniczyć w pokazach strażackich na terenie DPS. Przez te trzy dni odbywały się ćwiczenia umiejętności strażackich, które miały charakter pokazowy. Uczestniczące zastępy straży między innymi z: Bełżyc, Niedrzwicy Kościelnej, Niedrzwicy Dużej, Wojciechowa, Pawlina, Matczyna - Wojcieszyna prezentowali: wycinanie metalowych elementów, gaszenie z użyciem kurtyn wodnych oraz wytwornic pianowych, przeprowadzili krótkie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Strażacy bardzo chętnie rozmawiali z uczniami. A chłopaki marzą, aby zostać strażakiem. A tymczasem mogli przymierzyć strój strażaka, oglądać wozy bojowe i wyposażenie. Skorzystali też z możliwości siedzenia za kierownicą wielkiego strażackiego wozu. Wszystkim bardzo podobały się te ćwiczenia.

Tekst: Aneta Frąk - Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS

Galeria"Światowy Dzień Zdrowia"

7 kwietnia 2016 r. nasza szkoła, po raz kolejny już, przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Zdrowia, organizując imprezę kształtującą zdrowy styl życia oraz przybliżającą uczniom wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia.

Uczniowie mieli sposobność uczestniczenia w zabawach i konkursach związanych ze zdrowym odżywianiem, higieną oraz aktywnością ruchową, nabywając przy tym prozdrowotne przyzwyczajenia i nawyki.

Udział w konkursach dostarczył naszym podopiecznym wiele radości, która dodatkowo wzmocniona została przez atrakcyjne nagrody takie jak: komiksy o zdrowiu, pasty i szczoteczki, długopisy i notesy, owocowe batony oraz przepysznemarchewkowe muffiny. Uczniowie mieli także możliwość spróbowania i zobaczenia jak powstaje ręcznie wyciskany sok.

Kończąc imprezę, wspólnie przypomniano hasło przewodnie tegorocznej imprezy: „Zdrowo się odżywiam, jem owoce i warzywa. Ćwiczę brzuszki i przysiady. Myję ręce, dbam o zęby. No i jestem uśmiechnięty!

Całej społeczności szkolnej i wszystkim obecnym życzono dużo, dużo zdrowia oraz tego, aby na co dzień pamiętali o zasadach zdrowego stylu życia.

Tekst: Iwona Twardowska - nauczyciel ZSS przy DPS

Galeria"Iluzja" na Albertianie.

Od kilku lat w naszej szkole działa grupa teatralna "Iluzja". Nasi uczniowie prezentują przygotowane przez nich spektakle na uroczystościach szkolnych oraz na przeglądach teatralnych dla osób niepełnosprawnych. Ich występy spotykają się z żywą reakcją publiczności, dając im poczucie sukcesu i zadowolenia z wykonanej pracy. W tym roku ich dokonania zostały docenione przez przedstawicieli fundacji "Mimo wszystko", którzy zaprosili nas do udziału w zmaganiach o miejsca w półfinale festiwalu Albertiana 2016. W przygotowanie grupy do spektaklu zaangażowali się nauczyciele : Katarzyna Orzeł, Justyna Bielecka, Adam Wójtowicz i Dariusz Orłowski. Nasza grupa zakwalifikowała się do półfinału , który odbył się w Centrum Kultury w Lublinie 17 lutego 2016 roku. Młodzi aktorzy mieli okazję zaprezentować przedstawienie "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków". Był to spektakl muzyki i ruchu w scenerii czarno-białej z wykorzystaniem lamp fluorescencyjnych. I chociaż nie przeszliśmy do finału, nasz występ został nagrodzony niesamowitym aplauzem publiczności, a sam występ był dla wykonawców niezapomnianym przeżyciem. Film prezentujący cały występ można obejrzeć na facebooku szkoły, do czego serdecznie zapraszamy!

Tekst: Katarzyna Orzeł - nauczyciel ZSS przy DPS .

GaleriaTEATR POMAGA NAM DBAĆ O ZDROWIE

26 stycznia 2016r. gościliśmy już po raz trzeci w tym roku szkolnym Teatr Lalkowy "Bajka" ze Starego Sącza z przedstawieniem "Kocmołuszek". Aktorzy przypomnieli nam o zasadach zdrowego odżywiania się oraz o higienie osobistej i otoczenia. Akcja rozgrywała się w bajkowej scenerii na zamku księcia Brudasa. Mogliśmy dotknąć, podnieść, poruszać kukiełkami, które występowały w spektaklu. A były to: książę i księżna Brudasowie, syn – Kocmołuszek, córka – Anemiczka, Medyk, Służący, Ogrodniczka, Królewna Śnieżka, Brud- Czarodziej, Anemia, Próchnica, Mikroby, Witaminki, Mydło, Grzebień, Gąbka, Owoce i Warzywa. Teatr gościł u nas na zaproszenie Stowarzyszenia "'Oligus".

Tekst: Aneta Frąk – Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS .

GaleriaKARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW

21 stycznia 2016r. w Zespole Szkół Specjalnych w Matczynie odbył się coroczny Bal Karnawałowy.

Cóż to był za dzień, …gdy zaczęła grać muzyka na parkiecie pojawiały się osoby zupełnie nam nieznane..., ale jak to?? Pomyśleliśmy. Pomyliliśmy imprezy??Nie!! Jak za jednym ruchem magicznej różdżki Nasi podopieczni, nauczyciele oraz opiekunowie zmienili zupełnie swój wygląd…

W tym roku na balu nie zabrakło: księżniczek, mumii, szejka z dalekich krajów, facetów w czerni, dam z 20-go wieku, czarodziei, baletnic, dobrych wróżek, pająka, kibica, hiszpanek, murzynek, wenecjanek, panów w roli pięknych kobiet, więźnia, Robin Hooda, wampirów, kotów, tygrysicy, zebry, żyrafy oraz innych kolorowych postaci nie tylko z bajek.

Dopisali również wszyscy zaproszeni goście: mieszkańcy DPS oraz podopieczni Ośrodka Wsparcia w Matczynie.

Naszą zabawę uświetniła grupa młodzieży z Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2 w Bełżycach pod opieką nauczycieli: p. Magdaleny Wójtowicz i p. Marcina Steca. To właśnie młodzież serwowała fantastyczną muzykę, zorganizowała wiele atrakcyjnych konkursów i zabaw takich jak: taniec na gazecie, z balonem, kto pierwszy zje jabłko na sznurku bez użycia rąk i wiele innych. Nasi uczniowie świetnie zintegrowali się podczas zabaw i tańców z gimnazjalistami z Bełżyc.

Podczas naszego balu, zgodnie z tradycją wybrano najlepszy, najorginalniejszy, naj, naj, ... strój. Jury długo typowała zwycięzców biorąc pod uwagę każdy detal stroju.

Pierwsze miejsce zajął Sebastian Ziomko występujący jako więzień. Wyróżnienia otrzymali: pani Edyta Wojtaszko - tygrysica, Aleksandra Fedorowicz z DPS za strój pająka, Karolina Capała za strój hiszpanki, Łukasz Czobot za strój kowboja i pani Aneta Frąk - Tuziemska za strój kibica polskiej reprezentacji.

Gimnazjaliści zorganizowali też konkurs na Króla i Królową Parkietu, zostali nimi Mateusz Wierzchowski i Iwona Kochańska - oboje uczniowie ZSS przy DPS w Matczynie. Byli po prostu bezkonkurencyjni.

Po bardzo emocjonującej chwili, jaką było wręczenie nagród wszyscy uczestnicy zabawy mogli odpocząć, ugasić pragnienie oraz zjeść przygotowane dla nich pyszności.

Niestety, wszystko, co dobre szybko się kończy, więc i nasz wyjątkowy dzień dobiegł końca... z ogromną przyjemnością wrócimy tu za rok…może jeszcze bardziej nie do poznania.

Nasi goście z Gimnazjum świetnie poprowadzili zabawy i konkursy i super się bawili.

Bardzo dziękujemy wszystkim Naszym gościom oraz Darczyńcom, czyli Cukierni i Piekarni Mielnik w Niedrzwicy Dużej, którzy po raz kolejny podarowali nam swój uśmiech i dobre serduszko

Tekst: Izabella Ponieważ – nauczyciel ZSS przy DPS

GaleriaJasełka 2015

Jak co roku w grudniu z wielkim rozmachem – wzięło udział 33 osoby - przygotowaliśmy szkolne jasełka. Były chóry anielskie , tańczące małe aniołki, rockandrollowe nastoletnie anioły - jednym słowem było wyjątkowo anielskoi gwarnie Nasze przedstawienie zaprezentowaliśmy 22.12.2015r na wigilii przygotowanej wspólnie z pracownikami Domu Pomocy Społecznej.  Aktorzy spisali się na medal. Pierwszy raz zdarzyło się, że dostali potrójne brawa w trakcie spektaklu!!!!! 

A następnie na zaproszenie Księdza Proboszcza 17.01.2016 zaprezentowaliśmy je w kościele parafialnym w Matczynie – załączamy filmiki. Były niekończące się owacje na stojąco. Gratulacje !!!

Tekst: Maria Sobich - nauczyciel ZSS przy DPS

Galeria

Jasełka w kościele parafialnym w Matczynie
Jasełka w kościele parafialnym w Matczynie
Jasełka w kościele parafialnym w Matczynie
Jasełka w kościele parafialnym w Matczynie
Jasełka w kościele parafialnym w Matczynie"PRZYJEDŹ DO NAS MIKOŁAJU Z WORKIEM JAK TO NIEBO..."

Co roku każde dziecko, to małe i dużeczeka na prezent od świętego Mikołaja. Miło jest wiedzieć, że ktoś o nas myśli i otrzymać wymarzony drobiazg, który sprawi radość. Nie pamiętamy o przewinieniach w nadziei, że Święty ma dobrotliwe serduszko i … krótką pamięć.

W tym roku 7 grudniauczniów ZSS przy DPS odwiedził poczciwy staruszek z siwą brodą, w czerwonym kubraczku i wszystkich obdarował prezentami. Mikołaj też chciał otrzymać coś w zamiani uczniowie, a także nauczyciele zanim odebrali podarunek śpiewali mu piosenki, recytowali wierszyki. I choć czasem trzeba było przyznać się do jakiś małych grzeszków i obiecać poprawę, radości było wiele...

A prezenty Mikołaj przyniósł wymarzone: mp3, słuchawki, pendrivy, kosmetyki, ubrania, biżuterię, kule dyskotekowe, zabawki, książeczki, pomoce dydaktyczne, tradycyjne słodycze i wiele, wiele innych rzeczy, o których Święty dowiedział się z wcześniej wysłanych mu przez dzieciaki listów.

I choć był to zwyczajny dzień pracy, czuło się świąteczny, radosny nastrój.

Dziękujemy Ci św. Mikołaju!!! Czekamy za rok!!!

Tekst: Aneta Frąk – Tuziemska - nauczyciel ZSS przy DPS

GaleriaZABAWA ANDRZEJKOWA

Dnia 26.11.2015r. w naszej szkole odbyła się Zabawa Andrzejkowa, jedna z wielu cyklicznych imprez. W zabawie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół, uczniowie z Kiełczewic Maryjskich oraz zaproszeni goście: podopieczni Ośrodka Wsparcia i uczestnicy zajęć Dziennego Centrum Adaptacji. Uroczystość odbyła się w holu budynku Domu Pomocy Społecznej. Organizatorzy imprezy udekorowali hol w przepiękne białe duszki. Przygotowany był również sprzęt nagłaśniający i grający, rekwizyty i stroje do wykorzystania podczas wróżb andrzejkowych. Nasi uczniowie jak i również wszyscy zaproszeni goście chętnie uczestniczyli w proponowanych zabawach i wróżbach, poprzez co kultywowali tradycje i zwyczaje ludowe związane z zabawa andrzejkową. Na zabawie nie zabrakło również muzyki przy której to wszyscy dobrze się bawili i integrowali z innymi uczestnikami. Ważnym elementem wszystkich imprez organizowanych przez Szkołę jest poczęstunek i tym razem uczniowie mieli przygotowane kanapki, ciasta, ciastka i napoje.Przy wesołej muzyce oraz wróżbach i słodkościach czas bardzo szybko minął pozostawiając w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Justyna Bielecka.

GaleriaXII Przegląd Małych Form Teatralnych w Opolu lubelskim.

W tym roku uczniowie naszej Szkoły po raz kolejny wzięli udział w XVII Przeglądzie Małych Form Teatralnych organizowanym w Domu Kultury, w Opolu Lubelskim. Uczniowie pod opieką czterech nauczycieli: Justyny Bieleckiej, Katarzyny Orzeł, Dariusza Orłowskiego i Adama Wójtowicza przygotowali przedstawienie p.t. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków.Poprzez uczestnictwo młodzież uczyła się wielu technik gry aktorskiej, przygotowywali stroje potrzebne do przedstawienia, dobierali odpowiednią muzykę.Oczywiście nie obyło się bez małych sprzeczek, ale zawsze staraliśmy się rozwiązywać je tak, by żadna ze stron, nie czuła się poszkodowana.Niekiedy sami wątpiliśmy czy ze wszystkim sobie poradzimy, ale dzięki próbom i zaangażowaniu uczniów oraz ciężkiej pracy, premiera naszego występu wypadła wspaniale. Tak więc śmiało możemy powiedzieć, że czas który poświęciliśmy nie był zmarnowany.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Dariusz Orłowski.

Galeria"WŁAŚNIE Z RZECZYWISTOŚCI RODZI SIĘ NAJDZIWNIEJSZA BAŚŃ NA ŚWIECIE" H. CH. ANDERSEN

"Właśnie z rzeczywistości rodzi się najdziwniejsza baśń na Świecie" H. Ch. Andersen to tytuł zrealizowanego przez Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzenie Umysłowym "OLIGUS" na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie zadania publicznego. Zostało ono dofinansowane przez Województwo Lubelskie, reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Udział w nim wzięli podopieczni Stowarzyszenia "OLIGUS"", a zarazem uczniowie Zespołu szkół, podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie, podopieczni Dziennego Centrum Aktywizacji (DCA) przy DPS w Matczynie.

Przedsięwzięcie realizowane było od początku roku szkolnego do połowy października 2015r. Składało się z kilku zadań i przebiegało wieloetapowo m.in. wyjazd do teatru, udział w konkursie plastycznym.

Finał tego projektu nastąpił podczas corocznej uroczystości Święta Szkoły dnia 14.10.2015r. Święto wypada w Dzień Nauczyciela i nie obyło się bez: ślubowania uczniów klas I: szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy, a także złożenia życzeń pracownikom szkoły przez uczniów i wręczeniu im "cukierkowych kwiatków".

Uroczystość uświetniło przedstawienie "Jaś i Małgosia" wystawione w naszej placówce przez Teatr Lalek "Bajka" z Nowego Sącza zaproszony dzięki dofinansowaniu przez Województwo Lubelskie.

W ramach zadania przeprowadzono też konkurs plastyczny dotyczący wybranej baśni H. CH. Andersena. Wzięli w nim udział: podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznym i Domu Pomocy Społecznej w Matczynie oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie. Komisja konkursowa zwracała uwagę na: twórczą interpretację tematu, walory artystyczne pracy i jej kompozycję. Po burzliwych obradach wyłoniła następujących laureatów:

 1. miejsce - Wioletta Łopion - praca "Calineczka" (Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi pod kierunkiem p. M. Sitarz)
 2. miejsce - Iwona Kochańska - praca "Mała Syrenka" (Zespół Szkół Specjalnych przy DPS pod kierunkiem p. J. Chwaszczewskiej)
 3. miejsce - Estera Błaziak - praca "Brzydkie kaczątko" (Dom Pomocy Społecznej pod kierunkiem p. A. Ziółkowskiej – Leśnej)

Przyznano też 10 wyróżnień: Monice Mazurek - praca "Świniopas" i Anecie Szabelskiej – praca "Imbryk" z Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi; Magdalenie Kłosowskiej za pracę "Choinka"; Agnieszce Nowickiej za "Księżniczkę na ziarnku grochu" z Domu Pomocy Społecznej; uczniom Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS: Malwinie Jagitce z kl.VI za pracę "Brzydkie kaczątko", Żanecie Pysce z kl. I PP – praca "Dziewczynka z zapałkami", Justynie Pietras z kl.III PP – praca "Dziewczynka z zapałkami", Justynie Jędrasik z kl. III SP za pracę "Brzydkie kaczątko", Karolinie Capale z kl.V – praca "Królowa śniegu" i Piotrowi Grajewskiemu z kl. III Gimnazjum – za pracę "Dzielny ołowiany żołnierzyk".

Wszystkie dostarczone prace zostały umieszczone na wystawie, która zaprezentowana była w czasie uroczystości. Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali gratulacje, zostali nagrodzeni brawami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Realizacja zadania umożliwiła podopiecznym uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych w roli twórcy i odbiorcy, uczyła wrażliwości, wyrażania swoich uczuć i emocji. Przybliżyła twórczość H. CH. Andersena. Integrowała środowisko w czasie wspólnego oglądania przedstawienia i świętowania.

Tekst: nauczyciel ZSS: mgr M. Mieczkowska i mgr A. Frąk - Tuziemska.

GaleriaJEDZIEMY NA WYCIECZKĘ...

Wszystkie dzieci kochają wycieczki, a te szkolne są najmilej i najdłużej wspominane. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie, również wyczekują takich chwil, tym bardziej że nie zdarzają się one zbyt często. Pracując na co dzień z naszymi wychowankami niejednokrotnie słyszymy zapytania o taką właśnie atrakcję jaką jest wspólny wyjazd. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych dzieci , dołożyliśmy wszelkich starań aby spełnić ich marzenie.

We wrześniowy słoneczny poranek wyruszyliśmy na wspólną przygodę do Zoo w Wojciechowie. Dzięki temu że Park Zwierząt znajduje się niedaleko od naszej szkoły, niezmęczeni podróżą, razem z panią przewodnik ruszyliśmy alejkami parku. Mogliśmy podpatrywać figlujące małpy, zaprzyjaźnić się z wyjątkowymi osiłkami poitou, kucykami i końmi, spojrzeć w groźne oczy pum, przechadzać się obok wielbłądów, zobaczyć galopujące antylopy i jelenie rożnych gatunków. Poczynając od najmniejszego jelenia na świecie (mundżaka indyjskiego zwanego również szczekającym jeleniem), poprzez jelenie sika, milu, do olbrzymiego dostojnego jelenia wapiti. Spotkaliśmy tu także, osiołki, lamy, alpaki, różne gatunki kóz i owiec, w tym rzadki gatunek kozy śruborogie. Liczne gatunki ptaków wodnych i lądowych, w tym żurawie koroniaste, różne odmiany bażantów, kaczek, gęsi, pawi, czarnych łabędzi, zadziwiały nas swoją urodą i wydawanymi odgłosami.

Ogromną sympatie naszych wychowanków zdobyły przyjazne i „świadome swojej atrakcyjności” lemury które z wielkim oddaniem pozowały do zdjęć. Podziwialiśmy również sympatyczne słodkie szopy pracze, przedziwne kolczaste jeżozwierze, „zakręcone” bydło szkockie, wiewiórki, króliki, lis polarny i inne, które przykuwały naszą uwagę .

Bardzo przyjemnym akcentem kończącym nasz pobyt w Parku Zwierząt, było wspólne ognisko przy którym upiekliśmy kiełbaski.

Wyjazdowa forma zajęć na świeżym powietrzu okazała się być dla naszych uczniów, wspaniałą okazja do bezpośredniego obcowania z przyrodą i żywymi zwierzętami. Mamy nadzieję że w przyszłości niejednokrotnie pojedziemy jeszcze na wycieczkꅅ

Organizatorzy wycieczki: Elżbieta Bugała, Sabina Ozimek.

Galeria"KOT W BUTACH" W NASZEJ SZKOLE

Na zaproszenie Stowarzyszenia Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Oligus" w Matczynie działającego przy naszej szkole 15 września 2015r. przyjechał do nas Teatr Lalek "Bajka" z Przysietnicy koło Nowego Sącza. Aktorzy tego teatru umiejętnie wcielali się w 11 lalkowych postaci, aby przedstawić nam znaną i lubianą przez wszystkich baśń "Kot w butach". Motywami przewodnimi bajki są: przyjaźń i wierność, które są cenniejsze niż złoto, uczciwość, która zostaje wynagrodzona, biedny staje się bogatym, a dobro odnosi zwycięstwo nad złem. Akcja rozgrywała się we młynie, w królestwie oraz na dziedzińcu zamku. Dzięki głównej postaci kota w butach Janek – najmłodszy młynarczyk poślubił królewnę. Po spektaklu każdy mógł dotknąć lalek, zajrzeć za kulisy i porozmawiać z aktorami. Wszyscy świetnie się bawili.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Aneta Frąk - Tuziemska.

GaleriaZ WIZYTĄ U ANDERSENA

W ramach projektu "Właśnie z rzeczywistości rodzi się najdziwniejsza baśń w świecie" prowadzonego przez Stowarzyszenia Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Oligus" w Matczynie 15 uczniów wyjechało 6 października 2015r. do Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie na spektakl "Alicja w krainie czarów". Wizyta w prawdziwym teatrze zawsze dla naszych uczniów jest bardzo wielkim, pozytywnym przeżyciem. Wtedy, gdy gasną światła, podnosi się kurtyna – każdy staje się prawdziwym widzem i zapomina o otaczającym świecie. Podczas tego przedstawienia każdy mógł choć na chwilę zostać Alicją, czy przemienić się w swoich marzeniach w białego królika. Po spektaklu mieliśmy okazję spotkać się z występującymi w "Alicji …" aktorami, wejść na scenę i porozmawiać o pracy w teatrze. Były to niesamowite chwile, które nasi uczniowie i podopieczni pamiętają jeszcze długo. Wyjazd ten był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Województwo Lubelskie, reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Aneta Frąk - Tuziemska.

Galeria"WITAJ SZKOŁO!!!"

Nasi uczniowie z utęsknieniem czekali na dzień 1 września 2015r., aby rozpocząć nowy rok szkolny 2015/16. Po powitaniu, ze swoimi wychowawcami udali się na Mszę Świętą do Kościoła, aby następnie wrócić do szkoły i spotkać się ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy. W tym roku szkolnym nastąpiły zmiany osobowe w kilku klasach. Jednak już od dziś uczniowie rozpoczęli integrację, aby miło im się razem współpracowało w nowym roku szkolnym. Mamy: oddział przedszkolny, dwie klasy Szkoły Podstawowej, dwie klasy Gimnazjum, trzy klasy przysposabiające do pracy oraz jedenaście zespołów rewalidacyjno – wychowawczych. Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, a także nauczanie indywidualne. Przed nami wiele nowych wyzwań, wspaniałych chwil spędzonych razem podczas nauki i zabawy.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Aneta Frąk - Tuziemska.Rok szkolny 2014/2015


Zakończenie roku szkolnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego zaingurowała msza św.w kościele parafialnym w Matczynie.

Po powrocie do budynku szkoły uczniowie i ich rodziny oraz pracownicy szkoły zebrali się w holu, gdzie wszystkich powitała Pani Dyrektor Renata Rejnowska. Nauczyciele i uczniowie otrzymali również dyplomy za udział w konkursach plastycznych.

Potem nadszedł czas, by uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie i wokalne. Pokazano inscenizacje muzyczno - ruchowe znanych piosenek, co wzbudziło gromkie brawa wśród zebranych.

Wśród uśmiechów i życzeń miłego wypoczynku wszyscy udali się na wymarzone wakacje.

Lato przecież czeka!!!

Tekst: mgr Katarzyna Orzeł.

GaleriaZakończenie roku szkolnego - Kiełczewice Maryjskie.

Za nami kolejny rok pracy. Uczennice, nauczyciele i zaproszeni goście zgromadzili się tłumnie w Oddziale ZSS przy DPS w Matczynie – Kiełczewice Maryjskie, na uroczystości zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

Uczennice zaprezentowały inscenizację pt. "Dentystyczna przygoda pewnej Baby Jagi", przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli Edyty Błasik i Jarosława Reszki.

Po części artystycznej Pani Dyrektor ZSS przy DPS w Matczynie Renata Rejnowska wręczyła wszystkim uczennicom dyplomy z podziękowaniem za rok wspólnej nauki, pracy i zabawy. Podziękowania za dotychczasową współpracę wyraziła także Pani Dyrektor DPS w Kiełczewicach Myryjskich – Dorota Frąk.

Był to dzień szczególny dla Kasi Ciureji uczestniczącej w zajęciach zespołu rewalidacyjno – wychowawczego, która w tym roku kończy swoją przygodę ze szkołą.

Po częśći oficjalnej na uczennice i zaproszonych gości czekała słodka niespodzianka w postaci tortu, którym pracownicy chcieli podziękować za współną pracę. Na koniec dnia zorganizowano także gry i zabawy na świeżym powietrzu, a na chętnych czekała gorąca kiełbaska z grila.

Tekst: mgr Edyta Błasik.

GaleriaŚwięto Rodziny

14 czerwca w naszej szkole odbyło się najbardziej oczekiwane przez naszych uczniów Święto Rodziny.14 czerwca w naszej szkole odbyło się najbardziej oczekiwane przez naszych uczniów Święto Rodziny. Przybyli na nie rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i przyjaciele naszych dzieci.

Wszyscy obecni mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną dokumentującą dzieje naszej szkoły oraz dowiedzieć się o projektach realizowanych w bieżącym roku szkolnym w naszej placówce. Uczniowie zaprezentowali również swoim bliskim umiejętności wokalne i aktorskie.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, po którym przybyli goście mogli porozmawiać z wychowawcami swoich dzieci.

Tekst: mgr Katarzyna Orzeł.

GaleriaTRÓJKOŁOWE ROWERY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY DPS W MATCZYNIE OD FUNDACJI ECO TEXTIL

15 maja 2015r. przedstawiciele Fundacji ECO TEXTIL "Od Was dla Was" ze Skarżyska Kamiennej przekazał nieodpłatnie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie, a zarazem podopiecznych Stowarzyszenia „OLIGUS” trzy trójkołowe rowery rehabilitacyjne.

Odbyło się to w obecności zaproszonych gości: członka Zarządu Powiatu Lubelskiego – Dariusza Gajo, dyrektor DPS w Matczynie – Elizy Pielachy, kierownik Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie – Urszuli Zielińskiej, dyrektor Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełżycach – Marii Winiarskiej, dyrektor PCPR w Lublinie – Anety Łońskiej oraz redaktor "Gazety Bełżyckiej" – Agnieszki Winiarskiej. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie reprezentowała dyrektor – Renata Rejnowska, uczniowie i nauczyciele. Rowery udało się pozyskać dzięki inicjatywie i zaangażowaniu nauczycielki placówki, a zarazem Prezes OLIGUSA – Anecie Frąk – Tuziemskiej. Uczniowie od razu po ich odbiorze podjęli próby jazdy na rowerach. Nie da się wyobrazić ile radości sprawi naszym uczniom możliwość jazdy na tych trójkołowcach. Dziękujemy Fundacji ECO TEXTIL "Od Was dla Was"!!!

Tekst: mgr Aneta Frąk - Tuziemska.

Galeria"WYCIECZKA DO FARMY ILUZJI"

13 maja 2015 roku odbyła się wycieczka do Parku Rozrywki i Edukacji na Farmie Iluzji w Mościskach. Całodniowa wyprawa dla naszych uczniów została zorganizowana dzięki hojności sponsorów pozyskanych przez organizatorów wycieczki - Justynę Bielecką i Dariusza Orłowskiego. .

W tej niezwykłej atrakcji udział wzięło 29 uczniów . Nad ich bezpieczeństwem czuwało 14 opiekunów, a wśród nich również szkolna pani pielęgniarka.

Zabawa była doskonała! Zarówno uczniowie, jak i opiekunowie ochoczo przenieśli się do świata iluzji obserwując lewitujący kran, tracąc zmysły w krzywym i zakręconym domku, chodząc w tunelu zapomnienia, wiklinowym labiryncie, labiryncie luster i korzystając z wielu innych dostępnych w tym magicznym miejscu atrakcji. W trakcie wycieczki nie zabrakło również coś dla ciała – uczniowie nie tylko zjedli smaczny , ale także mogli własnoręcznie upiec na grillu lub ognisku i skonsumować z apetytem pachnące kiełbaski.

Po tak sytej obiadokolacji przyszedł czas powrotu do szkoły. Zmęczeni ale szczęśliwi i zadowoleni uczniowie wieczorem dotarli do domów, gdzie na każdego czekał ktoś bliski. Zadowolenie uczniów gościło na twarzach jeszcze następnego dnia, a wspominać wycieczkę będą jeszcze długo.

Tekst: mgr Justyna Bielecka oraz mgr Dariusz Orłowski.

GaleriaVIII INTEGRACYJNY KONKURS PLASTYCZNY
pt."PASTERKA I KOMINIARCZYK"
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH przy DPS w MATCZYNIE


Po rocznej przerwie już po raz ósmy 23 kwietnia 2015r w naszej placówce odbył się finał Integracyjnego Konkursu Plastycznego. W związku z tym, że patronem naszej szkoły podstawowej jest Hans Christian Andersen tematem przewodnim była jedna z jego baśni pt. „Pasterka i kominiarczyk”.

Honorowy patronat nad naszym konkursem już po raz kolejny objął Burmistrz Miasta i Gminy Bełżyce pan Ryszard Góra, który ufundował nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z kategorii.

Celem naszego konkursu była integracja społeczności dziecięcej z naszej gminy, zapoznanie z literaturą H. Ch. Andersena oraz rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej. Jak w latach ubiegłych konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło ponad sto prac. Jest nam niezmiernie miło i z góry pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom i rodzicom za zainteresowanie i tak liczny udział. Dla naszych wychowanków jest to również ogromne przeżycie, dzięki temu mają możliwość zawarcia nowych przyjaźni czy znajomości.

Na nasze zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie odpowiedziały następujące szkoły i ośrodki: SP i Punkt Przedszkolny w Krzu, w Babinie, w Chmielniku, w Matczynie, SP z ZS w Wojciechowie, SOSW z Bystrzycy i Załucza, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Dzienne Centrum Aktywizacji i Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Szkoła Podstawowa w Matczynie z punktem przedszkolnym, której uczniowie wykonali prawie 38% wszystkich prac (40 sztuk), które napłynęły na konkurs. Bardzo serdecznie dziękujemy za tak wielkie zainteresowanie naszym konkursem. Jest nam bardzo miło z tego powodu.

Finał konkursu uświetniło premierowe wystawienie przedstawienia "Pasterkai kominiarczyk" w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie. Przedstawienie powstało dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli: Katarzyny Orzeł, Justyny Bieleckiej i Dariusza Orłowskiego.

Prace zostały ocenione w trzech kategoriach, a zwycięzcami zostali:

Kategoria I - dzieci przedszkolne

I miejsce - Ignacy Konopa , SP Matczyn

II miejsce Sebastian Kędzierski , SP Matczyn

III miejsce Marlena Szczotka, SP Matczyn

Wyróżnienia:

 1. Jagoda Ziółek i Kacper Rosiński, Punkt Przedszkolny w SP w Krzu
 2. Iga Bednarczyk SP Matczyn
 3. Julita Kołacz SP Matczyn

Kategoria II - klasy 0-III

I miejsce - Martyna Bulzak kl.III SP Chmielnik

II miejsce - Piotr Niezbecki kl.I SP Matczyn

III miejsce - Kacper Sadlak kl.III SP Chmielnik

Wyróżnienia:

 1. Wideńska Natalia kl.I SP Kierz
 2. Karolina Sadurska kl.II SP Matczyn
 3. Jagoda Anasiewicz kl.II SP Matczyn
 4. Wiktoria Gorgol kl. 0 ZS Wojciechów
 5. Filip Mirosław kl.I SP w ZS Wojciechów
 6. Poleszak Amelia kl.I SP Babin

KATEGORIA III - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

I miejsce - Grajewski Piotr kl. II Gimnazjum w ZSS przy DPS w Matczynie

II miejsce - Howaniec Piotr kl. IV SP w ZSS przy DPS w Matczynie

III miejsce - Paweł Majchrzak kl. III Gimnazjum w SOSW Bystrzyca

Wyróżnienia:

 1. Dawid Ziomko kl.I PP w ZSS przy DPS w Matczynie
 2. Przemysław Ziomko kl.I Gimnazjum ZSS przy DPS w Matczynie
 3. Marcin Gajer kl.IV SP w ZSS przy DPS w Matczynie
 4. Barbara Wrona kl. II PP w SOSW Bystrzyca
 5. Kamila Tracz Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie
 6. Justyna Jędrasik kl. II SP w ZSS przy DPS w Matczynie

Organizacja Integracyjnego Konkursu Plastycznego nie byłaby możliwa bez naszych cudownych Sponsorów i Darczyńców. Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie finansowe i rzeczowe następujących firm : Centrum Wózków Inwalidzkich p. R. Kowalskiego z Lublina, Księgarni p. A. Porębiak z Bełżyc, Biura Usługowo – Handlowego p. F. Dula z Bełżyc, Piekarni i Cukierni Mielnik z Niedrzwicy Dużej, Sklepu Wielobranżowego TOPA-Z p. G. Kamińskiego z Bełżyc, FHU-P "JASIEK" Sp.J. A.A. Jaśkowskich z Niedrzwicy Dużej, Mini Marketu Spożywczego p. M. Wójtowicza z Babina, Sklepu Spożywczego p. H. Piotrowskiej ze Strzyżewic i Firmy "MIX" z Bełżyc. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za współpracę i okazaną pomoc.

Tekst: mgr Aneta Frąk - Tuziemska oraz mgr Edyta Wojtaszko.

Galeria"ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA"

7 kwietnia obchodzony jest "Światowy Dzień Zdrowia". Święto to ustanowione zostało na pamiątkę powstania WHO i corocznie od 1950 obchodzone jest na całym świecie, zwracając uwagę społeczeństwa na istotne problemy dotyczące zdrowia. .

Ważność tego święta i jego przesłanie sprawiły, że nasza społeczność szkolna nie pozostała obojętna i także przyłączyła się do jego obchodów. Ze względu na wiosenną przerwę świąteczną uczciliśmy ten dzień nieco wcześniej, bo już 25 marca.

Głównym celem naszego spotkania było kształtowanie prozdrowotnej postawy, przyzwyczajeń i nawyków oraz zdrowego stylu życia. Istotna była także radość płynąca ze wspólnej zabawy, wiadomo przecież nie od dziś, że pozytywne emocje są bardzo ważne dla naszego zdrowia.

Imprezę rozpoczęła zabawa integrująca grupę i wywołująca dobry nastrój. Następnie po ustaleniu celu spotkania i idei obchodzonego święta głos zabrała osoba, która o zdrowiu wie bardzo dużo i która na co dzień troszczy się o to, abyśmy tymże zdrowiem mogli się cieszyć- pani Jola, nasza szkolna pielęgniarka. Wygłosiła ona interesującą pogadankę dotyczącą profilaktyki, higieny, właściwego odżywiania oraz substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Pani Jola nagrodzona została gromkimi brawami, wszak to także jej święto. Dziękujemy Pani Jolu!

Po tak wspaniałej części teoretycznej mogliśmy wykazać się naszą wiedzą w praktyce. Chętni uczniowie wzięli udział w konkursach, w których ustalili m.in. zasady promujące zdrowy styl życia i umieścili je na „tablicy zdrowia”, podzielili produkty spożywcze na zdrowe i niezdrowe, a także odgadywali przedstawione za pomocą pantomimy czynności związane z higieną. Muszę przyznać, że wszyscy uczestnicy poradzili sobie świetnie. W nagrodę, za tak wspaniałe odpowiedzi uczniowie otrzymali szczoteczki do zębów i notesy.

Kończąc imprezę, całej społeczności szkolnej życzono dużo zdrowia.

Tekst i prowadzenie imprezy: mgr Iwona Twardowska.

Galeria"Żyj smacznie i zdrowo - finał"

Po dwóch udanych happeningach promujących idee programu „Żyj smacznie i zdrowo”, dwie klasy gimnazjum biorące w nim udział podsumowały jego V edycję organizując na terenie szkoły dla uczniów, mieszkańców i pracowników szkoły, DPS, Ośrodka Wsparcia, a także dla rodziców wydarzenie społeczne "Witaminki z naszej rodzinki". Wraz ze swoimi wychowawcami opracowali scenariusz wydarzenia, który zawierał: przedstawienie, piosenki promujące zdrowe jedzenie, zagadki dotyczące owoców i warzyw, hasła mówiące o zasadach prawidłowego i smacznego odżywiania się, o nie marnowaniu żywności, o ekologicznym podejściu do jedzenia. Za odgadnięte zagadki uczniowie w nagrodę rozdawali zdrowe, pełne witamin i rumiane jabłka. A teraz musimy wszystko wrzucić na stronę programu 'Żyj smacznie i zdrowo" i trzymajcie za nas kciuki, gdyż będziemy brać udział w konkursie, gdzie do wygrania jest moc wspaniałych nagród. .

Tekst i zdjęcia: mgr Aneta Frąk - Tuziemska.

Galeria"Żyj smacznie i zdrowo"

Dziś tj. 26.02.2015r. młodzieżklasy gimnazjalnej w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie wraz z wychowawcą p. A. Frąk – Tuziemską przygotowała happening mówiący o zasadach prawidłowego i smacznego odżywiania się, o nie marnowaniu żywności, o ekologicznym podejściu do jedzenia. Uczniowie przeszli po Domu Pomocy Społecznej i szkole z wcześniej przygotowanymi plakatami, grając na pseudoinsrumentach oraz z dwoma surówkami zrobionymi własnoręcznie na zajęciach kulinarnych. Opowiadali pracownikom i mieszkańcom DPS oraz kolegom i koleżankom, nauczycielom i pracownikom administracji szkoły o idei V edycji programu "Żyj smacznie i zdrowo", w którym biorą udział w bieżącym roku szkolnym. Częstowali uczestników happeningu przygotowanymi surówkami – „bombą witaminową” tak potrzebną każdemu z nas. W programie biorą udział uczniowie dwóch klas gimnazjum z naszej szkoły – łącznie 14 uczniów. Jeszcze o nas usłyszycie i zobaczycie, bo program kończy się za miesiąc..

Tekst i zdjęcia: mgr Aneta Frąk - Tuziemska.

Galeria"Arkadia może być wszędzie"

Arkadia to mitologiczna kraina wiecznego szczęścia, spokoju i beztroski. W lutowe przedpołudnie w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie przekonaliśmy się że, nie musimy jechać do Grecji, aby znaleźć radość. Specjalnie dla naszych uczniów wystąpił zaproszony do nas teatr "Arkadia" ze spektaklem Poskromienie Złośnika.

Przedstawienie miało charakter interaktywny i zachęcało do aktywnego w nim udziału. Wartka akcja trzymała w napięciu do ostatniej minuty. Tytułowy Złośnik dostarczał swoim zachowaniem wielu powodów do śmiechu. Jednak pozostali bohaterowie sprawili, że i on nauczył się zasad dobrego wychowania i tego jak należy traktować swoje koleżanki i kolegów. Nasi wychowankowie mieli kolejną okazję, aby przekonać się , że nie warto być „Złośnikiem”. Po spektaklu wszyscy widzowie mieli możliwość osobistego pożegnania się z aktorami i kukiełkami. Miło było podać rękę grzecznemu już Złośnikowi, Jackowi czy Zuzi.

Mając na uwadze fakt, że wszystkie formy teatralne wzbogacają rozwój duchowy, emocjonalny i intelektualny naszych wychowanków, dokładamy wszelkich starań, aby mieli oni możliwość jak najczęstszego obcowania z taką formą terapii. Zarówno w roli „widza” jak i przede wszystkim w roli "aktora"". Biorąc udział w inscenizacjach uczniowie uzupełniają treści przekazywane na zajęciach dydaktycznych. Liczne przedstawienia przegotowane w naszej szkole, udowodniły że osoby niepełnosprawne potrafią być wspaniałymi aktorami.

Tekst i zdjęcia: mgr Sabina Ozimek.

Galeria"Ach co to był za bal..."

Można pójść na bal karnawałowy w sukni balowej, czy w garniturze, ale o ile więcej wrażeń dostarcza dzieciakom i dorosłym bal przebierańców. My wiemy, że Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie to już tradycja. Nasz bal odbył się 29 stycznia 2015r.

O strojach na tę zabawę dla swoich uczniów i podopiecznych nauczyciele, opiekunowie i rodzice myśleli już od dłuższego czasu. Niektórzy myśleli o tym już od momentu, kiedy ucichły ostatnie takty muzyki z poprzedniego balu. Dla dzieciaków dojeżdżających z domów rodzinnych czasem stroje przygotowują rodzice. Jednak dla większości naszych uczniów, będących podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej o przebranie dbają nauczyciele posiłkując się pomysłami podopiecznych. W tym roku na naszym balu nie zabrakło: marynarza, murzyna, spidermana, batmana, klowna, księżniczek, nieznajomych, diabła, zorro, gajowego, chłopaków przebranych za piękne dziewczyny, żabek, czarownic i czarodziej, dobrych wróżek, pszczółek, ślimaków, pielęgniarki, siostry zakonnej, pirata, więźnia, sułtana i innych przecudnych, kolorowych, czy bajkowych postaci.

Na wysokości zadania stanęli wszyscy uczestnicy balu, czyli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS, zaproszeni mieszkańcy DPS i podopieczni Ośrodka Wsparcia w Matczynie, a także panie dyrektor wymienionych instytucji, które przebrały się za: Damę z łasiczką, weekandowy strój domowy i lekarkę oraz pracownicy tych instytucji. Wejściówką był kostium, a więc inaczej nie można było się bawić, trzeba było założyć chociaż maskę.Podczas bali karnawałowych nie może zabraknąć konkursów i zabaw. Nauczyciele prowadzący konkursy mieli ze sobą wór cukierków i słodyczy, aby wręczyć każdemu jego uczestnikowi chociaż to jako drobną nagrodę za wspaniałą zabawę na balu.

Wybrano też Króla i Królową Balu Przebierańców 2015. Królem został Kamil Kowalczyk z klasy II SP, który wystąpił jako motylek - cytrynek, a Królową została Agnieszka Pietras z oddziału przedszkolnego w stroju Bajkowego Stworka. W tym konkursie brano pod uwagę najciekawszy strój, wkład pracy włożony w jego skompletowanie, atrakcyjność i trudność w rozpoznaniu kryjącego się pod przebraniem. Przyznano też w tym konkursie pięć wyróżnień, które otrzymali: Marcin Gajer (dziewczyna), Mateusz Zdybniewski (Murzyn), Marysia Kochan – pszczółka, Mariusz Czępiński – strażak i zespół rewalidacyjno – wychowawczy p. I. Wasyluk za przybyszy ze Wschodu (sułtan i jego księżniczki oraz cały dwór).

Każdy zmęczony tańcem i zabawą uczestnik mógł ugasić pragnienie, a także wzmocnić swoje siły do dalszej zabawy częstując się pysznymi słodyczami, ciasteczkami, chipsami, paluszkami pozyskanymi przez organizatorów od naszych cudownych Darczyńców oraz dzięki działającemu przy szkole Stowarzyszeniu Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Oligus”.

Jednak wszystko co dobre szybko się kończy i nasz bal też miał swoje ostatnie takty muzyki, które serwował nasz szkolny dyskdżokej w stroju więźnia. Na pewno tę zabawę karnawałową zapamiętamy na dłużej, rozmyślając o strojach na bal w roku 2016.

Tekst i zdjęcia: mgr Aneta Frąk – Tuziemska, a na balu – Hinduska.

GaleriaBal karnawałowy w Kiełczewicach Maryjskich

Dnia 27.01.2015r w oddziale Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie w Kiełczewicach Maryjskich odbył się bal karnawałowy organizowany przez pracowników oddziału dla wszystkich mieszkanek i pracowników DPS Kiełczewice.

Podczas balu uczestnicy bawili się wspólnie przy różnorodnej muzyce i brali udział w konkursach. Największym powodzeniem cieszyły się konkursy: taniec na gazecie, czarodziejski worek i karaoke. W konkursie tańca na gazecie wygrała para, którą tworzyli pan Artur z rehabilitacji i Ewelina- mieszkanka DPS z grupy IV. Podczas konkursu czarodziejski worek uczestnicy losowo i zabawnie przebierali się w różne części garderoby. Podczas konkursu karaoke uczestniczki chętnie śpiewały znane piosenki, co również sprawiło im mnóstwo radości.

Pod koniec balu wszyscy cieszyli się ze wspólnej zabawy oraz nagród, jakie otrzymali za udział w konkursach. Zabawa była naprawdę bardzo udana, więc do zobaczenia za rok na balu karnawałowym 2016 roku.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Katarzyna Turzyniecka"Tylko jedna jest taka noc ..."

"Gloria, gloria in excelsis deo" – słowa tej pięknej kolędy rozbrzmiewały w murach naszej szkoły 19 grudnia 2014r.Był to bowiem dzień niezwykłe, jedyny w roku, nasycony niepowtarzalną atmosferą Świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia odbyły się w naszej szkole Jasełka oraz spotkanie opłatkowe. Wśród nastrojowej dekoracji społeczność szkolna, pracownicy i mieszkańcy DPS-u, podopieczni Ośrodka Wsparcia oraz zaproszeni goście obejrzeli inscenizację opowiadającą o narodzeniu Jezusa. Sceny te ilustrowane były żywą muzyką w wykonaniu orkiestry i chóru aniołów. W składzie owego chóru, oprócz nauczycieli naszej szkoły, znalazły się również: pani dyrektor szkoły Renata Rejnowska, dyrektor DPS- u – pani Eliza Pielacha oraz kierownik Ośrodka Wsparcia – pani Urszula Zielińska.

Następnie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem i spróbowali pysznych, wigilijnych potraw.

Na pamiątkę tego spotkania przybyli goście otrzymali urocze, drewniane renifer ki wykonane przez uczniów naszej szkoły.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Katarzyna Orzeł

GaleriaWIZYTA LICEALISTÓW Z BEŁŻYC

Młodzież z II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Bełżycach wraz ze swoim wychowawcą odwiedziła DPS w dniu 8 grudnia 2014r. Nasi uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia spektaklu "Brzydkie kaczątko" przygotowanego przez licealistów. Widzowie bardzo chętnie przypomnieli sobie przez wszystkich lubianą baśń naszego patrona H.Ch. Andersena. Uczniowie z Liceum oprócz przedstawienia przygotowali się do wspólnego kolędowania, do którego naszych podopiecznych nie trzeba było zachęcać. Poza tym w związku z niedawnymi Mikołajkami pojawił się też Mikołaj, który rozdawał przywiezione przez gości pluszaki.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Aneta Frąk - Tuziemska

GaleriaŚW. MIKOŁAJ W NASZEJ SZKOLE

W samo południe 8 grudnia 2014r. przyszedł do naszych uczniów Św. Mikołaj. Cała społeczność szkolna czekała na holu na tak długo oczekiwanego gościa. Niektórzy uczniowie cały czas początkowo mieli nietęgie miny, gdyż zastanawiali się, czy byli na tyle grzeczni żeby otrzymać wymarzony prezent. Św. Mikołaj po powitaniu zapraszał do siebie kolejno wszystkie klasy i zespoły, pytał o zachowanie i prosił, aby przed otrzymaniem prezentu coś mu: zaśpiewać, zatańczyć, czy też powiedzieć wiersz. Kilku naszych uczniów musiało też obiecać Mikołajowi, że będą cały rok bardzo grzeczni. Choć niektórzy nasi wychowankowie wątpili w prawdziwość Mikołaja, to jednak po rozpakowaniu indywidualnego prezentu okazało się, że był on wymarzonym podarunkiem. A kto inny, jak nie Św. Mikołaj zna nasze marzenia. Oprócz słodyczy w paczkach znalazły się zamówione: pendrivy, kosmetyki, biżuteria, zabawki, puzzle, artykuły piśmiennicze i inne wspaniałe prezenty. Wszyscy bardzo szczęśliwi dziękowali temu wspaniałemu Świętemu.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Aneta Frąk - Tuziemska

GaleriaBIERZEMY UDZIAŁ W V EDYCJI PROGRAMU "ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO"!

Uczniowie dwóch klas gimnazjalnych w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie biorą udział w roku szkolnym 2014/14 w V edycji programu „Żyj smacznie i zdrowo”, którego celem jest przekazanie uczniom szkół gimnazjalnych, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody.

Koordynatorem projektu w naszej placówce jest p. Aneta Frąk – Tuziemska.

Do 5 kwietnia 2015 roku uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę w w/w zakresie, przygotują Wydarzenie Społeczne promujące tematykę i cele programu, a następnie prześlą do Organizatora prace swoich uczniów – relacje z wydarzenia.

Tym samym wezmą udział w konkursie organizowanym w Programie "Żyj smacznie i zdrowo". Najwyżej oceniona praca zostanie nagrodzona "Klasą multimedialną", czyli zestawem składającym się z tablicy multimedialnej, rzutnika, komputera i 30 tabletów oraz wycieczką do Warszawy połączoną z warsztatami kulinarnymi dla zwycięskiej klasy. 29 zwycięskich klas wygra dla swoich szkół nowoczesne tablice multimedialne wraz z rzutnikami i stojakami, a kolejne 30 - laptopy. Szkoły, które otrzymają tablice multimedialne oraz "Klasę multimedialną", zostaną odwiedzone przez przedstawicieli programu "Żyj smacznie i zdrowo", którzy wręczą uroczyście nagrody oraz przeprowadzą zajęcia dla uczniów.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Aneta Frąk - TuziemskaSPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ Z OPSZY

Uczniowie naszej placówki uczestniczyli 28 listopada 2014r. w integracyjnym spotkaniu z młodzieżą z Gimnazjum w Opszy koło Biłgoraja. Gimnazjaliści przyjechali pod opieką księdza Łukasza Kolasy na zaproszenie DPS. Goście przygotowali piosenki religijne, które wspólnie z wszystkimi razem śpiewali przy akompaniamencie gitary. Były to często piosenki z gestem, które nasi uczniowie bardzo lubią i bardzo chętnie włączali się pokazując proponowane znaki. Młodzież przygotowała też słodki poczęstunek dla zgromadzonych uczniów i podopiecznych. Wszyscy świetnie się bawili, a ksiądz Łukasz obiecał, że nie jest to ostatnia wizyta.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Aneta Frąk - Tuziemska

Galeria"ZABAWA ANDRZEJKOWA"

Dnia 27.11.2014r. w naszej szkole odbyła się Zabawa Andrzejkowa, jedna z wielu cyklicznych imprez. W zabawie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół, uczniowie z Kiełczewic Maryjskich oraz zaproszeni goście: podopieczni Ośrodka Wsparcia i uczestnicy zajęć Dziennego Centrum Aktywizacji. Uroczystość odbyła się w holu budynku Domu Pomocy Społecznej. Organizatorzy imprezy Justyna Bielecka, Dariusz Orłowski, Katarzyna Orzeł, Adam Wójtowicz i Dariusz Wójtowicz udekorowali hol w różnorodne stroje balowe i balony. Przygotowany był również sprzęt nagłaśniający i grający, rekwizyty i stroje do wykorzystania podczas wróżb andrzejkowych. Uczniowie jak i również zaproszeni goście chętnie uczestniczyli w proponowanych zabawach i wróżbach, poprzez to kultywowali tradycje i zwyczaje ludowe. Na zabawie nie zabrakło również muzyki przy której to wszyscy dobrze się bawili i integrowali z innymi uczestnikami. Ważnym elementem wszystkich imprez organizowanych przez Szkołę jest poczęstunek i tym razem uczniowie mieli przygotowane kanapki, ciasta, ciastka i napoje. Przy wesołej muzyce oraz wróżbach i słodkościach czas bardzo szybko minął pozostawiając w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Dariusz Orłowski

Galeria"Dzień Edukacji Narodowej i Święto Szkoły"

W dniu czternastego października w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie przy współpracy ze Stowarzyszeniem OLIGUS odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta Szkoły .

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście oraz byli pracownicy szkoły których powitała Pani Dyrektor.

Było to wyjątkowe spotkanie, uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, jednak było to trudne zadanie, ponieważ w pierwszej kolejności kandydaci musieli przejść niełatwy egzamin sprawności i odwagi. Wszyscy kandydaci zadali go doskonale .

Następnie Pani Dyrektor pasowała czworo wychowanków na pełno prawnych uczniów klas pierwszych.

W gronie uczniów naszej szkoły serdeczne powitano czworo nowych podopiecznych , są to uczniowie klasy gimnazjalnej, zespołu rewalidacyjno - wychowawczego, nauczania indywidualnego oraz klasy przysposabiającej do pracy.

Dzień Edukacji Narodowej to również czas aby uhonorować zaangażowanie i docenić pracę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W tym roku zostało nagrodzonych pięciu pracowników kadry pedagogicznej oraz trzy osoby z administracji i obsługi.

Uczniowie klasy przysposabiającej do pracy przygotowali dla wszystkich drobne pamiątki.

Wszyscy doskonale bawili się podczas konkursu wiedzy ogólnej o naszej szkole, zwłaszcza iż organizatorzy przygotowali drobne upominki dla uczestników.

Był to miło spędzony czas w gronie całej społeczności szkolnej.

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Edyta Wojtaszko

Galeria"Artystyczna Jesien w Zaluczu"

W dniu 08.10.2014 uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w II Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Załuczu. Przegląd odbywał się pod hasłem :"Artystyczna Jesień w Załuczu", toteż nasi podopieczni zaprezentowali piosenki i utwory o tematyce jesiennej. Jako pierwsi wystąpili uczniowie V klasy oraz I i II gimnazjum, którzy pod kierunkiem p. Anety Frąk - Tuziemskiej oraz p. Justyny Bieleckiej przygotowali interpretację muzyczno - ruchową piosenki „Idzie lasem Pani Jesień”. Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały uczennice klasy Przysposabiającej do Pracy, które przygotowane przez p. Asię Chwaszczewskiej pięknie zaśpiewały piosenkę "Jesień prawdziwa". Ostatnimi reprezentantami naszej szkoły byli Żanetka i Sebastian, którzy przy akompaniamencie p. Adama Wójtowicza, grającego na niezwykłym instrumencie zwanym ukulele utwór O. Grotowskiego "Jesień idzie".

Nasze występy nagrodzone zostały gromkimi brawami widowni. Pobyt w placówce dodatkowo umilał nam przygotowany poczęstunek: pyszna zupa oraz słodkości. Z wielkimi emocjami oraz niecierpliwością czekaliśmy na wyniki obrad jury, które bardzo długo obradowało decydując o przyznaniu nagród. Okazało się, że wysiłek i zaangażowanie włożone w przygotowanie występów opłaciło się. Otrzymaliśmy piękną statuetkę, dyplom oraz nagrody. Zadowoleni i uśmiechnięci wracaliśmy z myślą, że na pewno powrócimy tutaj za rok. Przyznajcie, jak piękna może być jesień.......

Tekst: nauczyciel ZSS mgr Justyna Bielecka

Galeria"Rozpoczecie roku szkolnego..."

"Witaj nam, szkoło radosna,

grająca dzwonkiem co rano!

Dzień dobry, szkoło wesoła.

Lesie i łąko, dobranoc."

W Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie rok szkolny 2014/15 rozpoczął się tak jak we wszystkich innych szkołach – 1 września 2014r. Większość uczniów naszej szkoły uczestniczyła we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Matczynie. Następnie nasi podopieczni spotkali się ze swoimi wychowawcami, którzy przekazali im informacje dotyczące planu lekcji, a także porozmawiali z nimi o minionych wakacjach. W nowym roku szkolnym nasza szkoła ma: oddział przedszkolny, klasy: II, IV i V oraz VI Szkoły Podstawowej, dwie klasy Gimnazjum, dwie klasy przysposabiające do pracy, dwanaście zespołów rewalidacyjno - wychowawczych oraz prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.powrót...

Design by flankerds.com